Стратегическа среща на ICF Bulgaria за 2014 г.

На 27 февруари 2014 година,  УС на ICF Bulgaria организира стратегическа среща на настоящите и потенциални членове на сдружението, за да представи, дискутира и обогати стратегията за 2014 година.

На срещата присъстваха настоящи, бивши, бъдещи и потенциални членове , които се включиха активно в дискусията по време на представянето на „Стратегически приоритети на Ай Си Еф България за 2014 година“. Презентацията беше структурирана около ключовите приоритетни области.

  1. ЧЛЕНОВЕ – устойчиво създаване на стойност за членовете на ICF Bulgaria
  2. ОБЩНОСТ – осигуряване на устойчив растеж за ICF Bulgaria като организация и професионална общност
  3. ПАЗАР – ефективно популяризиране на коучинга и стандартите за качество

Стратегическа среща на ICF Bulgaria, 27.02.2014

След като бяха представени основните инициативи по всеки ключов приоритет, присъстващите открито даваха своята обратна връзка дали предложената инициатива според тях носи добавена стойност за тях като членове персонално и като изграждаща се коучинг общност, която търси утвърждаване в признание за полезността си от гледна точка развитието на бизнеса, образованието и правителствените органи и организации.

Стратегическа среща на ICF Bulgaria, 27.02.2014

Червената нишка, която свързва всички инициативи от трите приоритетни области е изграждането на обновения и функционален уебсайт на сдружението като платформа за комуникация с трите приоритетни публики – членове, професионална общност и пазар. Друга устойчива инициатива, утвърдила се като високостойностна както за членовете и общността, така и за пазара, са Майсторските коучинг класове, които ще продължат и през 2014 г. Първият за тази година 13-ти поред майсторски клас с Шон Броули вече се състоя на 29 януари 2014 г. и привлече интереса на широк кръг представители на коучинг общността, бизнеса, медиите и образованието.

Стратегическа среща на ICF Bulgaria, 27.02.2014

С цел да добавим още стойност към майсторските класове, от тази година стартират Дискусии с Добавена Стойност“, които ще се провеждат във времето между два майсторски класа. Идеята е да изкристализират конкретни идеи кое е ценното за всеки участник и как може да се приложи в неговата практика. Друга важна инициатива е насочена към предоставяне на общността и пазара на по-широк набор от възможности за коучинг обучение от реномирани и акредитирани от ICF школи и представяне на заинтересованите от тях възможност да развият бизнеса си в България чрез реклама в уебсайта на сдружението и чрез други канали. Понастоящем само една от тях развива дейност в България, докато в света са акредитирани общо над 200 школи.

Стратегическа среща на ICF Bulgaria, 27.02.2014

Обсъдени бяха и другите важни инициативи, както и редица ценни идеи, които дойдоха от присъстващите членове. Една от тях беше интереса към продължаването на стартиралата инициатива за проекта „Заедно в час“. Много от предложенията бяха интегрирани в стратегията, защото доброволният характер на организацията предпоставя активността на членовете на сдружението да бъде двигателя за изпълнението на всички планирани дейности. За нас беше огромно удоволствие да препотвърдим, че това, което е обсъждано като привлекателно за членовете през годините, продължава да бъде значимо и през 2014 година.

Стратегическа среща на ICF Bulgaria, 27.02.2014

Благодарим ви, приятели, че сме заедно, защото само така можем да постигнем повече като общност и всеки от нас поотделно!

Стратегическа среща на ICF Bulgaria, 27.02.2014

СТРАТЕГИИ НА ICF BULGARIA 

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA

ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA