Поднови членство

Членството в Международната коучинг федерация (ICF Global) и ICF Bulgaria показва Вашия ангажимент към професията и към Вашите клиенти. Но също толкова важно – то е просто инвестиция във Вас самите като професионалисти.

Поднови

Членство в ICF Global

Членовете на ICF Global заплащат такса членство всяка година. Всяко членство изтича на 31 март следващата година. Подготвяйки се да продължите членството си в ICF Global, моля отделете време да прегледате информацията по-долу, за да видите как изискванията за квалифицирано членство на Международната коучинг федерация се отнасят за вас.

  • Настоящите членове на ICF, които в момента имат валидна ICF акредитация (АСС, РСС или МСС), автоматично изпълняват изискванията за квалифицирано членство и запазват своя статус на акредитиран коуч член на ICF. Натиснете тук, за да продължите към онлайн заявлението за членство в ICF Global.
  • Ако вече сте завършили 60 часа специфично обучение по коучинг умения (вижте повече информация за дефиницията на Международната коучинг федерация за 60 ч. коучинг обучение), изпълнявате изискванията за квалифицирано членство и ще запазите статуса си на коуч член на Международната коучинг федерация. Продължете към онлайн заявлението за членство в Международната коучинг федерация (ICF Global).
  • Ако имате завършени по-малко от 60 часа специфично коучинг обучение, но сте записани в сертификационна коучинг програма, която е одобрена или акредитирана от ICF (един от двата типа – ACTP ил ACSTH), която е с продължителност поне 60 часа и сте я започнали пред 2012 г. и ще я завършите през 2013 г., продължете към  онлайн заявлението за членство в Международната коучинг федерация (ICF Global).
  • Ако имате под 60 часа специфично коучинг обучение и в момента не сте записани в сертификационна обучителна програма, която е одобрена или акредитирана от ICF (един от двата типа – ACTP ил ACSTH), вашето обучение като коуч не ви позволява да бъдете одобрени за членство в ICF Global. Вижте повече информация за изискванията на Международната коучинг федерация за членство.
Поднови

Членство в ICF Bulgaria

  • Ако попадате в една от изредените по-горе категории и отговаряте на изискванията за членство на Международната коучинг федерация (ICF Global)
  • Ако сте подновили членството си в Международната коучинг федерация (ICF Global),

Можете веднага да подновите и членството си в ICF Bulgaria като се свържете с директор “Членство”, на office@icfbulgaria.org и заплатите годишния членски внос в размер на 120 лв.
Ако имате каквито и да било въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!