Добри коучинг практики

Кои са добрите практики, които показват практическата стойност от коучинга за организациите? За да намери отговор на този въпрос всяка година Международната коуч федерация (ICF) провежда свои проучвания съвместно с PricewaterhouseCoopers и удостоява с ICF Prism Award онези бизнеси и организации, които показват как професионалният коучинг, използван като лидерска стратегия, се отплаща на много нива. Научете повече за тях по-долу.

ICF Prism Award

През 2005 г. ICF Global започна да връчва Prism Award – идея на местното представителство на ICF в Торонто, за да утвърди бизнеси и организации, които показват как професионалният коучинг, използван като лидерска стратегия, се отплаща на много нива. Тази награда се превърна в символ на това какво професионалният коучинг може да постигне на корпоративно/организационно ниво.

Носители на ICF Prism Award за 2013 г.:

Училища “Ишикент” (Турция)

Isikkent Schools (Turkey)Във време, когато много деца са научени, че трябва да мерят успеха и напредъка в ученето чрез резултати от изпити, учителите и администраторите на училищата “Ишикент” в Турция се гордеят, че обучават и работят с цялостната личност на децата. От 2009 г. коучингът е залегнал в основата на културата в тези училища, което е повлияло върху живота на всеки, свързан с тях.

24% от бюджета за професионално развитие в “Ишикент” е инвестиран в коучинг обучение. Над 40 учителя са завършили сертификационен коучинг курс тип ACTP (ICF  Акредитирана обучителна коучинг програма), а всички учители и подкрепящият ги персонал получават по няколко часа специфично коучинг обучение, за да могат по-добре да разберат и подкрепят развитието на коучинг културата в училището. Учениците, родителите и учителите имат достъп до индивидуален коучинг от учителите в “Ишикент”, които са обучени за коучове. И трите групи се обучават как да се държат и да говорят с коучинг подход.

Коучинг културата, която изграждат в “Ишикент”, постепенно създава образователна среда, изпълнена с положително настроени хора. След въвеждането на коучинга, дисциплинарните проблеми са намалели, броят на учениците, приети в университетите, които са били техен първи избор, се е увеличил, а ангажираността на преподавателите и учениците също е нараснала. Вижте речта, с която училищата “Ишикент” приемат ICF Prism Award:

Добрата практика на Училищата “Ишикент” (PDF)

Специална Награда за 2013 г.: Университет за придобивки в сферата на отбратана (DAU)

Като корпоративен университет за всички специалисти по тръжни процедури и придобиване в областта на отбраната, това е висшето учебно заведение в САЩ, което предоставя среда за подготовка на 152 000 експерта, които участват в най-мащабната дейност по военни придобивки в света – тази на американската отбрана.

През октомври 2007 г. Университетът започва да проучва възможността да разработи коучинг програма с цел да подобри резултатите от процеса на придобиване и да работи за усъвършенстване на лидерския капацитет на ключови ръководители в сферата на военните търгове и придобиване. През 2008 г. откриват пилотна коучинг програма. Днес тя включва над 49 преподаватели – всички опитни специалисти в придобиването в сферата на отбраната, които са завършили интензивно обучение и квалификационен процес, в чиято сърцевина са Основните коучинг компетенции иЕтичният кодекс на Международната коуч федерация.

Над 220 ключови лидери на всички стратегически и организационни нива са получили индивидуален коучинг и още стотици супервайзори и ръководители от средно и висше управленски ниво са усвоили коучинг умения чрез портфолиото от курсове за развитие на лидерите в Университета за придобивки в сферата на отбраната. Създателите на коучинг програмата отчитат възвращаемост на инвестицията от над 700%.

Добрата коучинг практика на DAU (в PDF)

Повече за добрите практики на DAU и училищата “Ишикент” (YouTube)

ПРЕДХОДНИ НОСИТЕЛИ НА ICF PRISM AWARD:

2012

Съобщение за медиите (на английски)

Banner Heath (вижте добрата им коучинг практика в PDF):

United Nations Secretariat (вижте добрата им коучинг практика в PDF):

Австралийски кралски военноморски сили:

Roche Turkey (вижте добрата им коучинг практика в PDF):

2011

Съобщение за медиите (на английски)

JOEY RESTAURANT GROUP (вижте добрата им коучинг практика):

BC Housing of Canada (вижте добрата им практика):

2010

Съобщение за медиите
Genentech, Inc. TINE Group (Вижте добрата им коучинг практика в PDF)

2009 

Съобщение за медиите
ibm.com (North America) и Solaglas Windowcare (United Kingdom)

2008

British Broadcasting Corporation (BBC) и SYSCO Food Services of Canada

2007

Съобщение за медиите
NASA (APPEL 4-D Systems) и Deloitte and Touche

2006

University of Texas at Dallas (UTD) и Verizon Business

2005

IBM и MCI

* Някои от местните представителства на ICF също награждават местни организации с Prism Award всяка година.

ОЩЕ ЗА ICF PRISM AWARD

ICF ПРОУЧВАНИЯ ЗА КОУЧИНГА

Глобалното проучване на коучинг клиентите (ICF Global Coaching Client Study) показва, че повечето клиенти казват, че наблюдават подобрение в представянето на работното място, управлението на бизнеса, по-ефикасно управление на времето, повишена ефективност на екипа и по-висок ръст и повече възможности. Същото проучване сочи, че коучинг клиентите споделят за повишена увереност, по-качествени взаимоотношения, по-ефективни комуникационни умения, подобрен баланс работа-личен живот и качество на живота. Близо 70% от индивидите посочват, че най-малко са си върнали първоначалната инвестиция в коучинга. За клиент, добил финансови ползи от коучинга, средната възвращаемост на инвестицията може да се очаква да е над три пъти сумата, вложена в коучинг услугите.

Според същото проучване голямото мнозинство от компании (86%) казват, че поне са си върнали инвестицията. Близо една пета (19%) докладват възвращаемост на инвестицията от 50 пъти, а други 28% – възвращаемост на инвестицията от 10 до 49 пъти. Почти всички компании или индивиди, които наемат коуч, са удовлетворени. Според Глобалното проучване на коучинг клиентите впечатляващите 99% от хората, участвали в него, казват, че са “удовлетворени” или “много удовлетворени” от цялостния си опит с коучинга.

За повече подробности посетете раздела Проучвания на коучинга, където ще откриете както проучванията на ICF Global, така и други изследвания на коучинга, и съобщенията за медиите за проучванията на ICF на коучинга в световен мащаб.