Контакти

Сдружение с нестопанска цел “Ай Си Еф България”
ул. “Искър” №4
София 1000

Свържете се с нас:

Мария Белопитова, председател

mariya.belopitova@icfbulgaria.org

Михаела Маркова, директор “Членство”

mihaela.markova@icfbulgaria.org

Николина Николова, директор „Финанси“

nikolina.nikolova@icfbulgaria.org

Росен Рашков, директор „Комуникации“

rosen.rashkov@icfbulgaria.org

Лалка Георгиева, директор „Професионално развитие“

lalka.georgieva@icfbulgaria.org