Контакти

Сдружение с нестопанска цел “Ай Си Еф България”
ул. “Искър” №4
София 1000

Свържете се с нас:

Кирил Калев, председател

kiril.kalev@icfbulgaria.org

Теодора Каменова, директор “Членство”

teodora.kamenova@icfbulgaria.org

Мария Стайкова, директор “Професионално развитие”

mariya.staykova@icfbulgaria.org

Вероника Михайлова, директор „Комуникации“

veronika.mihaylova@icfbulgaria.org