Контакти

Сдружение с нестопанска цел “Ай Си Еф България”
ул. “Искър” №4
София 1000

Свържете се с нас:

Теодора Каменова, Председател

teodora.kamenova@icfbulgaria.org

Радка Чамова, Директор “Финанси”

radka.chamova@icfbulgaria.org

Юлия Руссо, Директор “Членство”

julia.russo@icfbulgaria.org

Екатерина Георгиева, Директор “Развитие”

ekaterina.georgieva@icfbulgaria.org

Валентина Долмова, Директор “Комуникации”

valentina.dolmova@icfbulgaria.org