Контакти

Сдружение с нестопанска цел “Ай Си Еф България”
ул. “Искър” №4
София 1000

Свържете се с нас:

Мария Белопитова, председател

mariya.belopitova@icfbulgaria.org

Лалка Георгиева, директор „Професионално развитие“

lalka.georgieva@icfbulgaria.org

Николина Николова, директор „Финанси“ и вр.и.д. директор „Комуникации“

nikolina.nikolova@icfbulgaria.org