Често задавани въпроси за акредитацията на курсове

Каква е разликата между одобрените/акредитирани от ICF обучителни програми ACTP, ACSTH и CCE?

 • Акредитирана обучителна коучинг програма (ACTP)
  ACTP е цялостна обучителна коучинг програма и включва изчерпателно обучение по Основните коучинг компетенции, Етичния кодекс на Международната коуч федерация и нейната дефиниция за коучинг. Тя трябва да предлага обучение в продължение на минимум 125 часа и да съдържа ментор коучинг, коучинг сесии с наблюдател и подробен финален изпит за оценка на коучинг компетентността на всеки участник в програмата. Завършилите ACTP сертификационна програма могат да кандидатстват за ICF акредитация като използват “ACTP пътеката”.
 • Одобрени обучителни часове по специфични коучинг умения (ACSTH)
  ACSTH програмите са одобрявани от ICF по часове. В зависимост от броя на учебните часове ACSTH курсовете може да са или да не са цялостна коучинг програма. Минимумът обучителни часове в ACSTH курсовете е 30 часа. Завършилите ACSTH сертификационна програма трябва да кандидатстват за ICF акредитация по “Портфолио пътеката”.
 • Продължаващо коучинг обучение (CCE)
  В допълнение към ACTP и ACSTH курсовете, ICF одобрява и програми, предлагащи Продължаващо коучинг обучение (CCE) – допълнително обучение за коучовете, които желаят да надградят своята подготовка и/или за тези, които са в процес на подновяване на своята ICF акредитация. Хиляди акредитирани от ICF коучове подновяват своята акредитация на всеки три години, за което се изискват 40 CCE единици (CCEU – всяка единица е с продължителност от 60 минути). Тези програми не продоставят цялостно коучинг обучение и обикновено се фокусират върху едно или няколко специфични умения, които са пряко свързани с Основните коучинг компетенции на ICF или с професионалното развитие на коуча.

ПОДРОБНА ТАБЛИЦА ЗА ТРИТЕ ТИПА ПРОГРАМИ

Как моята обучителна програма за коучинг може да бъде одобрена от ICF?

Кандидатурите за одобрение/акредитация на обучителни програми за коучинг като ACSTH, ACTP или CCE програми са детайлно разглеждани от служители на Международната коуч федерация и специално подготвени за целта екипи от експерти. Срокът за одобрение варира според сложността на програмата, наличността на свободни експерти и според обема и изчерпателността на документацията и материалите за оценка, предоставени от кандидата.

За колко време може да бъде одобрена/акредитирана една обучителна програма за коучинг от ICF?

 • Прегледът на кандидатурите за ACTP акредитация обикновено отнема между 12 и 24 седмици.
 • Прегледът на кандидатурите за ACSTH одобрение обикновено отнема между 12 и 24 седмици.
 • Прегледът на кандидатурите за СЕЕ одобрение обикновено отнема между 3 и 4 седмици.

Моля, планирайте съобразно тези срокове, когато планирате рекламирането на своята обучителна програма.

С кого бих могъл/а да се свържа, ако имам въпрос, свързан с одобрение/акредитация от ICF?

 • За въпроси, свързани с ACTP акредитация или ACSTH одобрение, моля свържете се с Емили Уилямс (Еmily Williams).
 • За въпроси, свързани с програми за Продължаващо коучинг обучение (CCE), които не са домакинствани от местно ICF представителство или Общност за практика, моля свържете се с Майкъл Бърджис (Michael Burgess).
 • За въпроси, свързани с програми за Продължаващо коучинг обучение (CCE), които са домакинствани от местно ICF представителство или Общност за практика, моля свържете се с Мат Върни (Matt Varney).