Как да наемете коуч?

Когато търсите да наемете коуч, помнете следното:

 • Образовайте се по темата за коучинга. Хиляди статии бяха написани за коучинга през последните няколко години. В ICF Портала за изследване и проучване на коучинга можете да откриете статии, добри практики, списания и други.

 • Изяснете си какво целите при работата Ви с коуч.

 • Интервюирайте поне трима коуча, преди да се спрете на някого. Попитайте всеки от тях за неговия/нейния опит, квалификация (коучинг сертификация и акредитация) и умения. Също така поискайте поне две референции от коучинг клиенти.

 • Помнете, че коучингът е важно взаимоотношение, основано на равното партньорство. Уверете се, че усещате свързване между Вас и коуча, който изберете.

Въпроси, които да зададете в интервю с потенциални коучове:

Международната коуч федерация (ICF) препоръчва да зададете следните въпроси:

 • Какъв е Вашият коучинг опит (брой на индивидуални коучинг клиенти, колко години коучинг опит, какви типове коучинг ситуации и т. н.)?
 • Какво сертификационно коучинг обучение сте завършили (дали коучът е завършил сертификационен курс, акредитиран от Международната коуч федерация, друга обучителна коучинг програма и т.н.)
 • Каква е Вашата коучинг специалност или области, в които най-често работите?
 • С какви типове бизнеси работите най-често? И на какво ниво (изпълнителни директори, ниво С, висш мениджмънт, среден мениджмънт и др.)
 • Каква е Вашата философия за коучинга?
 • Какви типове оценки сте сертифицирани да провеждате?
 • Кои са някои от Вашите случаи за успешно приложение на коучинга (конкретни примери за индивиди, които са постигнали успех като резултат от коучинга)?
 • Член ли сте на Международната коуч федерация? Член ли сте на местното ѝ представителство “Ай Си Еф България” (ICF Bulgaria)? Притежавате ли ICF акредитация като коуч?

Защо да избера коуч, акредитиран от ICF?

Мисията на програмата на Международната коуч федерация за акредитиране на коучове, която е единствената независима тристепенна система за акредитация на коучове в света, е:

 • Да защити и да служи на потребителите на коучинг услуги
 • Да измерва и акредитира компетентността на индивидите
 • Да вдъхнови коучовете постоянно да се развиват.

Коуч, който е акредитиран от Международната коуч федерация, е завършил интензивно сертификационно обучение по коучинг, посрещнал и изискванията за коучинг опит и е показал силен ангажимент към съвършенство в коучинга.

Акредитацията от Международната коуч федерация е изключително важна, когато обмисляте кой коуч да наемете. Тя означава, че коучът:

 • Е преминал професионално сертификационно коучинг обучение по програма, която е специално създадена, за да преподава коучинг умения в синхрон с Основните коучинг компетенции на ICF и Етичния кодекс на ICF.
 • Демонстрирал е професионално разбиране и приложение на коучинг компетенциите, както са дефинирани от ICF.
 • Е отговорен по силата на Етичния кодекс и професионалните стандарти, очертани от Международната коуч федерация.

Според Глобалното проучване на ICF за осъзнатостта за коучинга сред клиентите (2010 ICF Global Consumer Awareness Study) от 2010 г. 84% от потребителите на коучинг услуги са заявили, че според тях е важно коучовете да бъдат акредитирани.

Работата с коуч, акредитиран от Международната коуч федерация, подсигурява, че клиентите не са в партньорство с някой, който просто се нарича коуч. Когато наемете акредитиран от федерацията коуч, можете да сте сигурни, че Вашият коуч е с високо призната световна квалификация. Акредитираните от федерацията коучове са преминали през сертификационно коучинг обучение, натрупали са определен брой коучинг часове и са били коучвани от ментор коуч.

Ако обмисляте да наемете коуч, настоявайте коучът да отговори дали той/тя е бил/а специално обучен/а по коучинг умения и дали в момента притежава или е в процес на придобиване на една от трите степени ICF акредитация. Не се подвеждайте като си мислите, че някой е компетентен коуч, защото той/тя има други професионални акредитации или високи такси.