Нови тенденции

Международната коуч федерация (ICF) се стреми да е на върха на вълната що се отнася до най-новите тенденции в сферата на коучинг акредитацията. Тук ще откриете на едно място проучвания и информативни статии по темата.

Оценка и обучение на оценителите

От създаването си на акредитационната програма на ICF предоставянето на прецизна оценка на представянето на всеки кандидат винаги е било в основата на този процес. От 2011 г. ICF работи упорито за въвеждане на нова система за оценяване при устните изпити и усъвършенстване на обучението за оценителите доброволци на ICF. Целта е да се разработи процес на оценяване, който е справедлив, систематичен, актуален, надежден, повтаряем и защитим

Повече