Асоцииран сертифициран коуч (ACC)

Първата акредитационна степен Асоцииран сертифициран коуч (АСС) на Международната коуч федерация (ICF) е за коучове, които вече практикуват.

Изисквания за АСС акредитация

За индивидуална АСС акредитация ICF изисква коучът да има поне 100 часа коучинг практика с клиенти. Таксата за обработка на тази акредитационна степен варира от 100 до 500 щатски долара според това дали коучът е член или не на ICF и според “пътеката” на кандидатстване.

Има три пътеки за кандидатстване за АСС акредитация в зависимост от вида коучинг обучение:

 • ACTP (Accredited Coach Training Program) пътека
 • ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) пътека
 • Портфолио пътека (обучения, които не са одобрени или акредитирани от ICF)

Преди да подадете документи, трябва да решите коя пътека е подходяща за Вас.
Ако сте завършили цялостна ICF Акредитирана или одобрена обучителна коучинг програма (ACTP или АСSTH), можете да кандидатствате по ACTP или ACSTH пътеките. Вижте изискванията за тези пътеки по-долу.

Ако не сте завършили Акредитирана или одобрена обучителна коучинг програма (ACTP или ACSTH), следва да кандидатствате по Портфолио пътеката. Вижте изискванията за тази пътека по-долу

ИЗТЕГЛЕТЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА АСС АКРЕДИТАЦИЯ В PDF

ПОРАДИ ПРОМЕНИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ В СИЛА ОТ 1 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА НАЙ-АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕЩАВАЙТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ICF GLOBAL.

ACTP Пътека за АСС акредитация

Като щракнете на булетите по-долу, ще получите допълнителна информация.

Изисквания за кандидатстване за АСС по ACTP пътеката:

Вижте раздела Нови тенденции за разяснителни материали по теми, свързани с акредитацията.

Срок за обработка на ACTP кандидатура – 4 седмици

Когато платите таксата, по електронна поща ще получите линк към документите за кандидатстване за акредитация. Обработката на кандидатурите за АСС акредитация по ACTP пътеката обикновено отнема около четири седмици. Всички кандидатури се разглеждат в рамките на четири седмици от получаването им в централата на ICF. При одобрение на документите участниците получават линк към онлайн тест за оценка на коучинг компетенциите на кандидата CKA (Coach Knowledge Assessment). При преминаване на теста с резултат над 70%, кандидатът получава моментално одобрение и потвърждение на АСС акредитацията.

Изтегли примерна кандидатура за АСС по ACTP пътеката
Избери и плати формуляр за кандидатстване за АСС по ACTP пътека

* Примерен формуляр за кандидатура в PDF е само за ваше сведение и преглед и НЕ трябва да я използвате, за да кандидатствате с нея. Препоръчваме на кандидатите да попълнят бланката наведнъж. Планирайте около 30 до 60 минути, ако предварително сте подготвили цялата необходима информация. Моля, изтеглете примерната бланка в PDF, за да се ориентирате какъв тип информация ви е нужна.

ACSTH Пътека за АСС акредитация

Като щракнете на булетите по-долу, ще получите допълнителна информация.

Изисквания за кандидатстване за АСС по ACSTH пътеката:

 • Да сте завършил/а ACTP или ACSTH (Approves Coach Specific Training Hours), акредитирана от ICF програма за одобрен специфично коучинг обучение
 • 100 коучинг часа практика с клиенти (с минимум 8 клиенти, минимум 75% от които – платен коучинг и 25% от които, от последните 18 месеца)
 • 10 часа менторство върху 11те Ключови Коучинг Компетенции, дефинирани от ICF
 • Оценка на знанията на коуча (Изисква се от 1 април 2014 г. и се изисква само, ако която и да е част от вашето сертификационно обучение НЕ е в одобрена или акредитирана от ICF програма)
 • Пълен текст на запис на коучинг сесия (Изисква се от 1 април 2014 г., ако е нужна оценка на представянето).
 • <Такса за подаване на документи: за членове на ICF – 300 щатски долара, за нечленове – 500 щатски долара.

Срок за обработка на ACTP кандидатура – 14 седмици

Когато платите таксата, по електронна поща ще получите линк към документите за кандидатстване за акредитация. Обработката на кандидатурите за АСС акредитация по ACTP пътеката отнема максимум четиринадесет седмици. Всички кандидатури се разглеждат в рамките на четиринадесет седмици от получаването им в централата на ICF. При одобрение на документите участниците получават линк към онлайн тест за оценка на коучинг компетенциите на кандидата CKA (Coach Knowledge Assessment). При преминаване на теста с резултат над 70%, кандидатът получава моментално одобрение и потвърждение на АСС акредитацията.

Изтегли примерен формуляр за кандидатстване по портфолио пътеката
Избери и плати формуляр за кандидатстване по Портфолио пътеката

* Примерен формуляр за кандидатура в PDF е само за ваше сведение и преглед и НЕ трябва да я използвате, за да кандидатствате с нея. Препоръчваме на кандидатите да попълнят бланката наведнъж. Планирайте около 30 до 60 минути, ако предварително сте подготвили цялата необходима информация. Моля, изтеглете примерната бланка в PDF, за да се ориентирате какъв тип информация ви е нужна.

Портфолио пътека (самостоятелна)

Като щракнете на булетите по-долу, ще получите допълнителна информация.

Изисквания за кандидатстване за АСС по Портфолио пътеката:

 • 60 часа специфично коучинг обучение
 • 100 коучинг часа практика с клиенти ( с минимум 8 клиенти, минимум 75% от които – платен коучинг и 25% от които, от последните 18 месеца)
 • 10 часа работа с квалифициран ментор коуч върху 11те Ключови Коучинг Компетенции, дефинирани от ICF
 • Оценка на представянето (аудио запис и писмена транскрипция на коучинг сесия, които се прикачват към документите за кандидатстване, ако сесията е на български език, транскрипцията трябва да е преведена на един от официалните езици на ICF -изброени в документите за кандидатстване)
 • Оценка на познанията на коуча Онлайн тест със 154 въпроса с избираем отговор върху 11те Ключови Коучинг Компетенции
 • Изисквания за минимум коучинг умения за АСС акредитационна степен
 • Подаване на кандидатурата, преглед и такса за изпита: 400 щатски долара за членове и 600 щатски долара – за нечленове.

Вижте раздела Нови тенденции за разяснителни материали по теми, свързани с акредитацията.

Срок за обработка на Портфолио кандидатура

Когато платите таксата, по електронна поща ще получите линк към документите за кандидатстване за акредитация. Обработката на кандидатурите за АСС акредитация по портфолио пътеката обикновено отнема около шестнайсет (16) седмици. При одобрение на документите участниците получават линк към онлайн тест за оценка на коучинг компетенциите на кандидата CKA (Coach Knowledge Assessment). При преминаване на теста с резултат над 70%, кандидатът получава моментално одобрение и потвърждение на АСС акредитацията.

Изтегли примерен формуляр за кандидатстване по портфолио пътеката
Избери и плати формуляр за кандидатстване по Портфолио пътеката

* Примерен формуляр за кандидатура в PDF е само за ваше сведение и преглед и НЕ трябва да я използвате, за да кандидатствате с нея. Препоръчваме на кандидатите да попълнят бланката наведнъж. Планирайте около 30 до 60 минути, ако предварително сте подготвили цялата необходима информация. Моля, изтеглете примерната бланка в PDF, за да се ориентирате какъв тип информация ви е нужна.