Сравнителна таблица на компетенциите

Сравнителната таблица на основните коучинг компетенции на ICF показва какво е нивото на владеене на всяка една от 11-те компетенции, което се изисква за всяко от трите нива на акредитация. Тя е адаптирана от документа за минимални изисквания за владеене на коучинг компетенциите за трите акредитационни нива и може да бъде полезна при оценяване на коучинг уменията на всяко от тях.

Таблица (PDF)