За нас

КАКВО Е ICF BULGARIA (“АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ”)?

“Ай Си Еф България” е организация с нестопанска цел и българското представителство на Международната коучинг федерация (ICF/ICF Global). Официално регистрирано на 16 септември 2008 г., мисията на “Ай Си Еф България” е да развива професионалния коучинг в България, да разширява осъзнатостта за ползите от коучинга към бизнеса, държавния и други сектори и обществото като цяло и да вдъхновява трансформационни разговори.

Сдружението има три основни цели:

 1. Да популяризира ползите от професионалния коучинг в България като се стреми да бъде надежден източник на достоверна и безпристрастна информация за коучинга (т.е. информация, която образова и е в интерес на цялата общност от професионални коучове, всички сертифициращи коучинг училища с ICF акредитирани програми и в полза на всички потенциални клиенти на коучинга, независимо дали те са физически лица или организации).
 2. Да подкрепя развитието на професионални коучове у нас и да бъде гласът на коучинг професията.
 3. Да служи като основен ресурс за бизнеса:
 • За мениджърите и компаниите, които търсят да наемат професионален коуч.
 • За изпълнителните директори, мениджърите по човешки ресурси и всички, които желаят да приложат ефективно коучинга в своите организации или да използват коучинга като управленски подход с екипите си или при работа с клиенти.

КАКВО Е МЕЖДУНАРОДНАТА КОУЧИНГ ФЕДЕРАЦИЯ (ICF/ICF Global)?

Международната коучинг федерация се стреми да развива изкуството, науката и практиката на професионалния коучинг. Основана през 1995 г., Международната коучинг федерация е водещата професионална коучинг общност с над 21 000 членове в повече от 100 държави.

Тя работи в две основни посоки:

 1. ICF е гласът на коучинг професията по света и работи за това като:
 • Одобрява и акредитира сертификационни коучинг програми (два типа – ACTP и ACSTH, както и CCE – за продължаващо обучение).
 • Акредитира вече сертифицирани коучове. Това е и единствената призната в целия свят независима тристепенна система за акредитация на професионални коучове, което ѝ спечели реномето на лидер, който задава “златния стандарт” в коучинг индустрията в света.

2. ICF цели да е основен ресурс за бизнес организациите, търсещи коучове, прилагащи   вътрешно коучинг или използващи коучинг подход, за да постигат резултати и конкурентно предимство на пазара.

Факт е, че в днешния забързан свят, все по-голям брой бизнеси, организации и индивиди се обръщат към професионалния коучинг, за да увеличат своята ефективност, да изградят взаимоотношения и да постигнат целите си.

Международната коучинг федерация е подкрепящата мрежа за професионалните коучове. Независимо дали става дума за коучинг по житейски въпроси, коучинг за изпълнителни директори и висши мениджъри, коучинг по лидерство или който и да е друг тип коучинг, ICF е лидер в развиването на професията в световен мащаб. Федерацията служи на процъфтяването на човечеството чрез използването на творческия и провокиращ размисъл процес на коучинга, за да увеличи личния и професионален потенциал на клиентите – индивиди или организации.

Чрез своята световна мрежа от професионални коучове, ICF изгражда, подкрепя и защитава коучинга като разрастваща се професионална област и свързва професионалисти отблизо и далеч.

Международната коучинг федерация работи за видимостта и авторитета на коучинг професията чрез партньорства, глобални стратегически алианси, връзки с обществеността, маркетинг и инструменти като базата данни със сертифицирани и акредитирани коучове – безплатен ресурс, целящ да подкрепи потенциалните клиенти да открият сертифицирани и акредитирани от ICF коучове.
База данни със сертифицирани и акредитирани коучове в България (ICF Bulgaria Coach Referral Service).

Международната коучинг федерация подкрепя своите членове чрез продължаващо професионално развитие и възможности за израстване – и по места, и в международен план, включително конференции, годишни проучвания и програми за нетуъркинг. Организацията също така партнира с доставчици на разнообразни ресурси, от които членовете могат да се възползват. ICF предоставя допълнителна подкрепа чрез своя уебсайт, база данни и публикации.

Международната коучинг федерация запазва интегритета на коучинга чрез световно признати професионални стандарти. Днес ICF е категорично призната сред коучинг професионалистите в целия свят за:

 • Разработката на основните ICF коучинг компетенции
 • Утвърждаването на професионален Етичен кодекс и стандарти
 • Създаването на международно призната и единствена в света тристепенна система за акредитация
 • Залагането на насоки за обучението на коучове – чрез акредитацията на сертификационни курсове/програми за професионални коучове
 • Предоставянето на фокусирани тематични дискусии чрез т. нар. Практикуващи общности (Communities of Practice – CPs).