Проучвания за коучинга

Международната коуч федерация (ICF) е лидер в провеждането и публикуването на проучвания за коучинг индустрията. Тя провежда следните изследвания:

  1. Глобално проучване на коучинга (ICF Global Coaching Study)
  2. Глобално проучване на осъзнатостта на потребителите за коучинга (ICF Global Consumer Awareness Study) и
  3. Глобално проучване на коучинг клиентите (ICF Global Coaching Client Study).

В допълнение Международната коуч федерация поддържа и ICF Портала за проучвания – той е на разположение на всички членове на федерацията и за общо ползване от всички интересуващи се от коучинга и съдържа статии, добри практики, списания и доклади от цял свят за коучинга и свързани с него теми. Когато е възможно, Международната коуч федерация ще изписва източника на всяка информация в Портала. Тъй като много от публикуваните в Портала за проучвания статии, добри практики и изследвания не принадлежат на Международната коуч федерация, не може да бъдат брандирани като “ICF проучвания”. В този смисъл ICF не носи отговорност за каквато и да било информация или мнение, изказани в тези публикации, които не носят бранда на Международната коуч федерация. Затова информацията в тези “публикации, които не носят бранда на ICF”, следва да бъде възприемана “както е изписана” и тя не е проверявана от федерацията за достоверност във времето, прецизност или пълнота.

Проучвания на ICF

Всяка година Международната коуч федерация инвестира в проучвания на коучинг индустрията с цел да покаже високата ефективност на коучинга. Това позволява на общността от коучове на ICF да стои авторитетно и стабилно, разполагайки с най-новата информация за тенденциите в индустрията, която да им служи при взимането на решения всеки ден. Проучванията на Международната коуч федерация градят солидна платформа за популяризиране с цел повишаване осъзнатостта за това как хората могат да отключат своя потенциал чрез коучинга. Чрез тези проучвания ICF работи за повишаване на осъзнатостта за коучинга в стотици хиляди медийни статии и публикации в медии като Bloomberg News, USA Today, The Wall Street Journal и други.

Проучванията на Международната коуч федерация покриват широк спектър от тенденции и теми в коучинга. Всеобхватността и мащаба на тези изследвания предоставят вълнуващ поглед към света на коучинга. Прочетете кратките обобщения на докладите по отделните проучвания или купете пълните доклади на английски език, използвайки линковете по-долу:

2014 ICF Global Consumer Awareness Study

2013 ICF Organizational Coaching Study

2012 ICF Global Coaching Study

2010 ICF Global Consumer Awareness Study

2009 ICF Global Coaching Client Study

2007 ICF Global Coaching Study

Портал за проучвания – други

В Портала за проучвания Международната коуч федерация е събрала на едно място статии, добри практики, бюлетини, доклади и дисертации от целия свят за коучинга и свързани с него теми. Това не са изследвания, проведени от ICF и следователно не носят бранда на ICF.

Изпратете публикация

Порталът за проучвания, поддържан от Международната коуч федерация, представя съдържание от най-добрите коучинг и свързани с коучинга практики от целия свят. (По тази причина ICF активно насърчава изпращането на публикации за Портала, които са създадени на други езици, освен английски.)

Интересувате се как да изпратите публикация? Научете как (на английски език).

Политика за провеждането и употребата на проучвания

Политиката за провеждането и ползването на проучвания е предназначена и важи за служителите, изпълнителния директор и борда на Международната коуч федерация, за членовете на федерацията и за академичните специалисти или външни доставчици, които биха желали да използват ресурсите на ICF, за да проведат проучвания в конкретен аспект на коучинга.