Ползи за членовете на ICF Bulgaria

 • Възможност за членовете на Сдружението да бъдат видими и разпознаваеми пред потенциални клиенти на коучинг услугата и в професионалната коучинг
  общност в България – като бъдат вписани с кратък профил в базата данни на сертифицираните и акредитираните коучове в България;
 • Като членове на ICF Global – най-голямата общност на професионалния коучинг в света и на българското представителство вие споделяте напредъка и развитието на професионалния коучинг, гарантиращ високи професионални и етични международни стандарти;
 • Достъп и участие в мрежата от контакти на Ай Си Еф България.
 • Достъп до ресурси в подкрепа на професионалното развитие като коучове – допълнително обучение и източници на ССЕU точки, ресурси и подкрепа в процеса на сертификацията и акредитацията; ползване на библиотеката и богат архив от документи и видео матариали, свързани с развитието на коучинга в България;
 • Възможност за практикуване на реципрочен коучинг с колеги, трупайки часове, необходими за акредитация;
 • Достъп и обмяна на информация за отворени и затворени събития и инициативи на Ай Си Еф България, както и за новости в бранша;
 • Отстъпка или безплатно участие в периодични събития;
 • Възможност за организиране на работни срещи, семинари, телеконферентни лекции и практически занимания, дискусии, ръководени от професионални коучове, целящи споделяне и развитието на професионални знания и умения;
 • Възможност за рекламиране на коучинг услуги и професионални инициативи;
 • Активно участие като на лидер на проект и/или в ръководството на организацията на локално и световно ниво.

Още за преимуществата от членството в ICF: ТУК