Поднови акредитация

Акредитационните степени ACC, РСС и МСС са валидни за период от три години след първоначалното одобрение или последното им подновяване. Акредитацията трябва да бъдат подновени до 31 декември на годината, в която тя изтича. Например, ICF акредитационна степен, защитена през 2012 г., трябва да бъде подновена до 31 декември 2015 г. Можете да отчитате Продължаващо коучинг обучение, което е завършено в рамките на трите години след първоначалното получаване на вашата акредитация или след последното й подновяване.

Като щракнете на линковете в синьо по-долу, ще получите допълнителна информация, където тя е налична:

Изисквания за подновяване на ICF акредитация:

 • Подаден формуляр за подновяване на ICF акредитацията с нужната документация. Когато го платите, ще получите по електронна поща линк към формуляра за подновяване.
 • Участие в най-малко 40 часа Продължаващо коучинг обучение, с поне 24 часа за Основните коучинг компетенции на ICF.
 • Единствено за подновяването на акредитационната степен АСС се изискват допълнителни 10 часа ментор коучинг над часовете, изисквани за първоначалното придобиване на акредитация.
Примерен формуляр за подновяване
Поднови ACC
Поднови PCC
Поднови MCC

Продължаващо коучинг обучение (CCE)

Продължаващото коучинг обучение (CCE) е разделено в две категории: Основни коучинг компетенции и Развитие на ресурси.

 • Основни коучинг компетенции: Обучение за напреднали, писмени материали или провеждане на проучвания, пряко свързани с Основните коучинг компетенции на ICF.
 • Развитие на ресурси: Обучение, писмени материали, проучвания или самостоятелно учене извън Основните коучинг компетенции на ICF, което допринася за професионалното развитие на всеки коуч.

Къде да откриете обучения?

 • Одобрени от ICF доставчици на Продължаващо коучинг обучение (CCE). Вижте Календара на събитията на ICF.
 • Индивидуални курсове в рамките на ACTP и ACSTH сертификационни програми, одобрени/акредитирани от ICF. Вижте Календара на събитията на ICF и Базата с всички одобрени/акредитирани от ICF сертификационни програми.
 • Сесиите по време на межуднародните конференции на ICF. Вижте ICF конференциите.
 • Събитията на местните ICF представителства, включително на ICF Bulgaria, и Общностите за практика. Вижте Календара на събитията на ICF.
 • Неодобрени от ICF курсове, които изискват: 1) сертификат за завършен курс и 2) информация, която показва, че учебната програма е пряко свързана с Основните коучинг компетенции на ICF или с професионалното развитие.

За акредитациите с изтекъл през 2013 г. срок

Ако е трябвало да подновите вашата ICF акредитация до 31 декември 2013 г., тя е изтекла. До края на 2014 г. все още имате право да подновите акредитацията си като подадете формуляр за подновяване на ICF акредитация. Въпреки това, ще е нужно да отчетете следния брой единици за Продължаващо коучинг обучение (CCEU):

 • Ако подадете кандидатурата си през март 2014: 41.2 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през април 2014: 42.4 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през май 2014: 43.6 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през юни 2014: 44.8 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през юли 2014: 46 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през август 2014: 47.2 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през септември 2014: 48.4 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през октомври 2014: 49.6 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през ноември 2014: 50.8 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през декември 2014: 52 CCEU