Регистър на ментор коучовете

Ментор коучингът е важно изискване в процеса на индивидуална акредитация на коучове от Международната коуч федерация и е ключов за развитието и израстването на всеки коуч, който се стреми да бъде акредитиран от федерацията.

Според Международната коуч федерация ментор коучинг означава: “коуч, който желае да придобие ICF акредитация(АСС, РСС, МСС), и е коучван за развитие на своите коучинг умения, а не е коучван за това как да изгради коучинг практиката си, за баланс между работа и личен живот или други теми, несвързани с развитието на коучинг уменията на този кандидат.”

Ако сте коуч, който кандидатства за ICF акредитация, ментор коучингът дава възможност да споделите Вашите коучинг умения с някой, който може да предостави обратна връзка за това как използвате Основните коучинг компетенции на ICF. Ментор коучингът трябва да се състои в продължителен период от време в рамките на цикъл, който позволява слушане и обратна връзка от страна на ментор коуча, както и рефлексия и практика от страна на коуча, който е менторстван.

Регистър на ментор коучовете на Международната коуч федерация (Mentor Coach Registry).

Това е безплатен ресурс за всички сертифицирани коучове, които търсят акредитирани от ICF коучове, припознаващи се с дефиницията на Международната коуч федерация за ментор коучинг, предлагат ментор коучинг като част от своята практика и са се съгласили да следват препоръчаните практики за ментор коучовете.

В Регистъра на ментор коучовете на ICF потребителите могат да търсят по:

  • Име
  • Ниво на ICF акредитация (ACC, PCC, MCC)
  • Език (езици), на който се предлага ментор коучингът
  • Местонахождение

Търсенето ще покаже всички ментор коучове, които участват в Регистъра и отговарят на зададените в търсенето критерии. Списъкът ще включва имейл адресът и информация за преходното обучение на коуча (ако такава е предоставена).

Според настоящата политика на Международната коуч федерация кандидатите за ICF акредитация НЕ са задължени да избират своя ментор коуч от Регистъра.

Търси ментор коуч

Таксата за ментор коучовете, които желаят да бъдат включени в Регистъра за една година, е 50 щатски долара. За да могат да са част от Регистъра, ментор коучовете трябва да имат актуално членство в Международната коуч федерация и актуална ICF акредитация. Ментор коучовете, които отговарят на тези критерии, могат да кандидатстват за участие в Регистъра като попълнят Интернет базирания формуляр. В допълнение към събирането на информация за Регистъра, този формуляр включва полета, в които кандидатите да потвърдят своето разбиране и съгласие да следват дефиницията на Международната коуч федерация за ментор коучинг и свързаните с това препоръчителни практики.

Ментор коучовете ще бъдат автоматично отстранявани от Регистъра, ако тяхното членство и/или ICF акредитация изтекат.

Търси ментор коуч
Регистрирай се като ментор коуч