История

Сдружението “Ай Си Еф България” (ICF Bulgaria) е единствената независима професионална коучинг организация в България, която се грижи за интересите на трите основни заинтересовани страни в коучинг индустрията – 1) на професионалните коучове, 2) на потенциалните клиенти на коучинг услугите и 3) на коучинг училищата, които предоставят сертификационни курсове, акредитирани от Международната коуч федерация.

През ноември 2007 г. Магдалена Николова се свързва с Петър Горялов и Ирина Гроздева с покана да съосноват заедно в България представителство на Международната коуч федерация – най-голямата професионална общност от коучове в света. 
Целта им е, от една страна, професията коуч, която по това време е още нова и непозната у нас, да стъпи на високи и международно признати професионални и етични стандарти, които да са в полза на крайните клиенти. А от друга, коучингът да допринесе за развитието на бизнеса, образованието, здравеопазването и цялото общество в България в идните 10, 20, 30 и повече години.

Чрез активните си усилия за повишаване осъзнатостта за ползите от коучинга от 2008 г. насам ICF Bulgaria успя да позиционира и продължава да налага професионалния коучинг като висококвалифицирана услуга с висока възвращаемост на инвестицията.

ICF Bulgaria инициира и съорганизира първите събития в коучинг индустрията и активно подкрепя популяризирането на коучинга у нас. Сред тях са:

  • Майсторските коучинг класове – най-солидното редовно събитие в коучинг индустрията у нас и инициатива без аналог в света.
  • Първото позициониране на коучинга в годишния HR справочник, издаван от “Капитал Кариери” – с пространен материал за сертификационните обучителни програми, одобрени/акредитирани от Международната коуч федерация.
  • Първата пресконференция за коучинга.
  • Първия панел за коучинг в HR конференцията на БАУРЧР – в координация с БАУРЧР ICF Bulgaria покани Лиз Макан, визионерът и ръководител на вътрешната коучинг програма в Би Би Си, известна като “оазиса” в обществената медия, която е наградена с ICF President’s Award като добра практика в глобален мащаб.
  • Първото представяне на сертификационни обучителни програми, акредитирани от Международната коуч федерация.
  • Първата отворена вечер за коучинга с над 80 участника – с подкрепата на Академията Телерик.
  • Безпрецедентната инициатива ABCD, в която австралийски коучове от ICF Victoria работиха с българи – сертифициращи и желаещи да се сертифицират български коучове, мениджъри и изпълнителни директори от бизнеса, държавното управление и НПО сектора с цел популяризиране на ползите от професионалния коучинг у нас.
  • Първата коучинг рубрика в “Капитал Кариери” – тя бе вдъхновена от дългогодишните усилия за популяризиране на коучинга на ICF Bulgaria, някои от които бяха подкрепени от изданието. А формалният повод бе Майсторски коучинг клас с Даян Бренън, МВА, МСС, коуч на НАСА и президент на ICF Global за 2008 г., съорганизиран от “Капитал” и ICF Bulgaria.
  • Първия мениджмънт Майсторски клас за изпълнителни директори и висши мениджъри за коучинг на тема “Мениджмънт чрез коучинг: управленски стил от ново поколение. Как да постигате резултати, като помагате на хората около вас сами да намират решенията?” с гост Даян Бренън, МВА, МСС, президент на ICF Global за 2008 г. и коуч на НАСА – в партньорство с в. “Капитал”.
  • Първата бизнес закуска за коучинг за изпълнителни директори на тема “Коучинг  за устойчива промяна в бизнеса, икономиката и обществото” с гост Даян Бренън, МВА, МСС, президент на ICF Global за 2008 г. и коуч на НАСА – със спонсорството на “Сименс България”.

Част от историята на ICF Bulgaria е и неуспешният опит да бъде проведена Първата коучинг конференция в България с ключов говорител Тимъти Галуей през март 2009 г. – в съорганизаторство с “Капитал Кариери”. Това беше началото на пътешествието на сдружението в опознаването на коучинг пазара у нас. То бе предизвикателно, с множество падания и изправяния, но ни научи, че пътят е по-важен от целта. То бе и изключително удовлетворяващо, защото отвори една несъществуваща преди това индустрия в България. Тази решителност да започнем и вдигнем разговора за коучинга като професия и най-съвременен инструмент в бизнеса ни спечели реномето на “волевото” сдружение сред колегите ни в ICF Global.

А през 2011 г. ICF Bulgaria съвместно с австралийското представителство ICF Victoria  спечели Наградата за местни представителства (ICF Chapter Award), която им бе присъдена от Международната коуч федерация заради безпрецедентната съвместна коучинг инициатива ABCD, която двете сдружения проведоха през 2011 г.

История на ICF Global

Професионалният коуч Томас Ленард основава Международната коуч федерация (ICF) през 1995 г. като организация с нестопанска цел с идеята коучовете да се подкрепят един друг и да работят за разрастването и утвърждаването на професията. Три години по-късно, насърчена от 70-те ангажирани доброволци и растящия интерес, федерацията започва своето пътешествие в утвърждаването на професионалния коучинг.

Международната коуч федерация създава основните ICF коучинг компетенции и свой Етичен кодекс, които се превръщат в стандарт в сферата на коучинга. Въведени са процесът за преглед на етиката и Независимият борд за преглед, което позволява на клиентите на коучинга да подават жалби за нарушение на етиката.

Международната коуч федерация също така дефинира стандарти за обучение за сертифициращите програми/курсове за професионални коучове (ICF акредитация на програми), за да подсигури еднородност в обучението на коучове.

Международната коуч федерация развива и система за ICF акредитация на коучове, която днес е единствената тристепенна система за акредитация на професионални коучове в света. По нейната сила коучовете трябва да подновяват своята акредитационна степен (АСС, РСС, МСС) на всеки три години.

Към 2000 г. членовете на ICF по света се увеличават с по 130 души на месец и днес надвишават 20 000 коуча. Международната коуч федерация продължава да е фокусирана върху професионалните стандарти, като същевременно работи за стратегическото позициониране на организацията. Целта на ICF е да продължи да разраства общността от членове и да бъде лидер, да присъства и да бъде гласът на професионалните коучове по света.

С централа в Лексингтън, щата Кентъки, Международната коуч федерация има и Регионални центрове за обслужване (Regional Service Centres) в Европа, Азиатско-тихоокеанския регион и Латинска Америка, от където работи и е лидер в цялостното развитие и напредък на коучинг професията.