Търсите коучове?

Търсите коучове?

Едни от най-известните бизнес организации осъзнават ефективността на коучинга за постигането на техните цели. Водещи корпорации от различни сектори, включително IBM, Nike, Verizon и Coca-Cola Enterprises използват коучинга, за да увеличат удовлетворението на служителите си, да подобрят производителността и финансовите си резултати.

Коучингът внася промяна в корпоративната култура, при която се увеличава производителността като се променя от заповеди и контрол към сътрудничество и творчество. Той помага да се сближат поколенията на работното място като подкрепя повишаването на ангажираността и насърчаването на напредъка, което носи ползи на всички заинтересовани страни. Управлението става по-силно, комуникацията се олекотява, слушането се подобрява и като цяло организацията става по-ефективна.

Коучингът внася промяна в корпоративната култура, при която се увеличава производителността като се променя от заповеди и контрол към сътрудничество и творчество. Той помага да се сближат поколенията на работното място като подкрепя повишаването на ангажираността и насърчаването на напредъка, което носи ползи на всички заинтересовани страни. Управлението става по-силно, комуникацията се олекотява, слушането се подобрява и като цяло организацията става по-ефективна.

Тези вътрешни ползи са съпътствани и от външни придобивки. Според Глобалното проучване сред клиентите на коучинга на Международната коуч федерация (ICF Global Coaching Client Study), провеждано ежегодно от консултантската компания PricewaterhouseCoopers, индивидуалните клиенти на коучинга казват, че средната възвращаемост на инвестицията им в коучинга е 3,44 пъти (344%).

А новините са още по-добри за бизнес организациите. Компаниите, които в момента използват или са използвали професионален коучинг за бизнес цели, имат средна възвращаемост на инвестицията от 7 пъти (700%) от тяхното първоначално вложение в коучинг услугата. При все по-завишаващите се изисквания и свиващи се ресурси днес някои бизнеси си задават въпроса дали могат да си позволят да не използват коучинг.

Ако проявявате интерес да започнете коучинг програма във вашата организация, вижте уебкаста Implementig Coaching Program: Strategies for Success, който Международната коуч федерация домакинства в The Human Capital Institute (HCI).

Добри коучинг практики

За да разберете как организациите по света прилагат коучинга, вижте добрите коучинг практики.

Успешни коучинг истории

“В хода на нашия коучинг тя откри своя глас, своята сила, увереност и в резултат на това тя все още работи в същата организация и днес. Тя беше повишавана два пъти…”
Лесли-Ан Мариот, професионален сертифициран коуч (РСС) Виж повече 

Виж всички