• Ignite

  Инициативата „Ignite“ е създадена от Фондацията към Международната Коуч Федерация (ICF Foundation) с цел да подкрепи развитието на образованието в световен мащаб, създавайки условия за социален прогрес.

  „Ignite” се фокусира върху четвъртата глобална цел за устойчиво развитие (SDG 4) на Стратегия 2030 на ООН – „Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот“.

  Инициативата има за цел да предостави достъп до коучинг на организации в сферата на образованието, работейки пряко с техните лидери. Целта на „Ignite” е да изиграе ролята на катализатор за промяна и за изграждане на капацитет в образователните структури, подпомагайки развитието им, възможността им за вземане на информиран и самостоятелен избор и ефективно и устойчиво управление на техните бюджети.

  Чрез силата на коучинга „Ignate” ще се противопостави на местни и глобални предизвикателства в образователната сфера, за да подпомогне достъпа на всички до качествено и приобщаващо образование, осигурявайки възможности за учене през целия живот.

  В рамките на инициативата акредитирани PCC* коучове ще предоставят про-боно коучинг на организации в сферата на образованието, отделяйки от личното си време и споделяйки собствените си експертиза и опит.

  Защо да кандидатствате?

  Искате да станете част от промяната, да допринесете за социалния прогрес и за развитието на образованието като цяло, искате да опитате коучинг и да усетите резултатите от него върху своите собствени организации и своята дейност, искате ефективни и устойчиви резултати за осигуряването на качествено и приобщаващо образование, тогава кандидатствайте до 30.05.2018 година като попълните ФОРМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и споделите своята лична мотивация за участие.
  Одобрените участници ще бъдат уведомени лично в рамките на 20 дни след приключване на срока за кандидатстване.

  Кой може да кандидатства?
  Организации, чиито основен фокус пада върху образованието – сред тях попадат:
  – Образователни институции – детски градини, училища, университети, центрове и т.н.
  – Неправителствени организации – предоставящи образование и/или менторство на младежи, организации, заети с образование за възрастни или други, осъществяващи образователна дейност
  – Глобални/хуманитарни организации

  Какво да имате предвид преди да кандидатствате?
  – Лидерите/Ръководителите на съответните организации са тези, които имат право да вземат участие в инициативата „Ignite”
  – Всяка организация трябва да определи лице за контакт още на етап кандидатстване
  – Проектът ще бъде с продължителност до 6 месеца
  – Ще бъдат проведени до 10 сесии с лидера на съответната организация
  – Участниците ще имат отговорността да предоставят данни, които проследяват въздействието върху организацията, дейността и устойчивото ѝ развитие, ефекта от употребата на коучинг за изграждане на капацитет за социален прогрес

  Готови ли сте за социален прогрес и да случим ЗАЕДНО промяната – НИЕ ДА и очакваме вашите кандидатури.
  За повече информация може да се обърнете към координаторите на проекта в България:
  – Теодора Каменова, директор „Членство“ (teodora.kamenova@icfbulgaria.org)
  – Вероника Михайлова, директор „Комуникации“ (veronika.mihaylova@icfbulgaria.org)

  *PCC – минимум 500 коучинг часа практика с минимум 25 клиенти
  Линк за кандидатстване: Кликни тук