Често задавани въпроси за сертификация и акредитация на коучове

По-долу ще откриете най-често задаваните въпроси за сертификационните програми и за ICF акредитацията за коучове?

Как да открия сертификационна програма за коучове с моя опит и по моята специалност/коучинг ниша?

Можете да използвате търсенето по критерий “Coaching Specialty” в Базата с всички одобрени/акредитирани от ICF сертификационни програми по света. За препоръки, можете да се присъедините към Общностите за практика по вашата специалност или да намерите коучове с вашата специалност чрез функцията “Намери коуч” на интернет страницата на Международната коуч федерация (ICF).

Защо не мога да открия сертификационна програма в моя район?

Има над 200 одобрени/акредитирани от сертификационни програми по света – вижте Базата с всички одобрени/акредитирани от ICF сертификационни програми по света. По-малко от половината са в САЩ и Канада, от които повечето са в големите градове или в крайбрежните райони. Ако не можете да откриете програма близо до вашето местоживеене, много от курсовете предлагат и дистанционно обучение.

Трябва ли да се запиша в одобрена/акредитирана от ICF сертификационна програма?

Препоръчително е да се запишете в одобрена/акредитирана от ICF сертификационна програма (ACTP или ACSTH), но неодобрени от ICF сертификационни програми, които отговарят на ICF дефиницията за обучение по специфични коучинг умения също се зачитат при подаване на документи за индивидуална ICF акредитация на коучове (АСС, РСС, МСС) като обучение, след като ICF е направила преглед на учебната програма.

Трябва ли ми ICF акредитация (АСС, РСС, МСС)?

ICF препоръчва да се сдобиете с индивидуална акредитация (АСС, РСС, МСС), но коучингът не е регулирана професия в която и да е държава или щат в САЩ, така че вие не сте задължени да преминавате обучение или акредитация.

Как мога да се сдобия с индивидуална акредитация от ICF?

Нужно е да подадете кандидатурата си за одобрение от ICF. Изискванията за различните нива на акредитация могат да бъдат намерени на следните линкове:

Асоцииран сертифициран коуч (ACC)
Професионален сертифициран коуч (PCC)
Мастър сертифициран коуч (MCC)

Какви промени са направени в програмата за индивидуална акредитация на ICF?

Разгледайте таблицата с изискванията за трите акредитационни степени, която описва промените в акредитационната програма на ICF от 1 април 2014 г.

Мога ли да стана ментор коуч?

Можете да сте ментор коуч на коучове със същото ниво на ICF акредитация или на коуч, който се стреми да придобие по-ниско ниво ICF акредитация. Например, ако вие имате PCC акредитационна степен, можете да сте ментор на коучове с АСС или РСС.

Кога мога да кандидатствам за моята индивидуална акредитация в ICF?

Можете да заплатите своя формуляр за кандидатстване веднага щом сте изпълнили всички изисквания за съответната акредитационна степен, за която желаете да кандидатствате.

Кога ще бъде разгледана моята кандидатура за индивидуална ICF акредитация (АСС, РСС, МСС)?

Сроковете за разглеждане на кандидатурите за индивидуална ICF акредитационна степен се променят според броя на кандидатури, постъпващи във федерацията във всеки един момент. Към момента са нужни от шест до 8 седмици, за да бъде завършен първоначалния преглед.

Ако коучвам като част от моята работа, мога ли да броя часовете в тези сесии като платени?

Да, можете, ако коучингът е част от вашата работна характеристика. Това се смята за вътрешен коучинг (и работа като вътрешен за организацията коуч). Научете повече.

Клиенски коучинг дневник: Мога ли да отчета часовете на групов коучинг при подаване на кандидатурата си за ICF акредитационна степен (АСС, РСС, МСС)?

Да. Ако коучвате група, е нужно да документирате тази сесия като предоставите на ICF едно име и имейл адрес на човек от групата и уточните в коучинг дневника броя на хората в групата (групов коучинг може да се направи само с 15 души или по-малко). Не можете да умножите часовете групов коучинг по броя на участниците в групата. Ако коучвате 15 души за 1 час, можете единствено да запишете, че сте коучвали 1 час, а не 15 часа.

Трябва ли да кандидатствам за АСС, преди да кандидатствам за РСС или МСС?

Можете да кандидатствате за всяко от трите нива индивидуална акредитационна степен, ако отговаряте на изискванията за това ниво. Повечето кандидати започват с АСС, защото нямат нужните коучинг часове с клиенти, за да преминат директно към РСС.

Откъде мога да взема лого за моята ICF акредитационна степен (АСС, РСС, МСС)?

Коучовете, които имат индивидуална ICF акредитация (АСС, РСС, МСС), могат да използват специално лого за всяка от тях. За лого на ICF акредитацията ви, моля свържете се с Емили Алън на е-поща: emily.allen@coachfederation.org. Логата на ICF могат да бъдат използвани само от коучовете, които имат предварително разрешение за това от централата на ICF. Без предварителна оторизация, използването на ICF лого или каквато и да е негова версия или подобие е нарушение на насоките за използването на ICF логото и на закона за запазените марки.