Сертификация

Когато избират коуч, 89% от клиентите взимат предвид нивото на коучинг обучението на коуча, сочи Глобалното проучване на коучинга на Международната коуч федерация (ICF) за 2012 г., проведено от PricewaterhouseCoopers. 43% от анкетираните посочват, че най-голямото предизвикателство пред коучинга в следващата година са хора, които се наричат коучове и предлагат коучинг услуги, без да са специално обучени за това.

За да гарантира високо ниво на обучението на коучовете, от 1999 г. Международната коуч федерация одобрява и акредитира сертификационни програми, които са в синхрон с 11-те Основни коучинг компетенции на ICF и Етичния кодекс на ICF.

Одобрените/акредитираните от ICF сертификационни програми са над 200 по целия свят и са два основни типа – ACSTH (Одобрени обучителни часове по специфични коучинг умения) и ACTP (Акредитирана обучителна коучинг програма), като към февруари 2012 г. са 113 ACSTH и 85 ACTP. Те позволяват на завършилите ги да станат международно сертифициран коуч.

Предимството на сертификационните коучинг програми, които са одобрени/акредитирани от ICF, е, че ще получите най-високото ниво на коучинг обучение в индустрията и че коучинг сертификатът е валиден и можете да практикувате без ограничения в целия свят.

ICF DISCLAIMER:

Какво означава, че един сертификационен курс е одобрен или акредитиран от ICF?

ICF одобрението/акредитацията означава, че Международната коуч федерация признава, че дадена сертификационна коучинг програма е в синхрон с ICF дефиницията за коучинга и че в нея се преподават 11-те основни коучинг компетенции и Етичния кодекс на ICF.

Потенциалните участниците в ICF одобрени/акредитирани сертификационни програми също трябва да бъдат информирани, че различните сертифициращи коучинг училища имат различни подходи, философии и психологически методи като основа (психологически код) за коучинга, който преподават, и че всяка отделна програма е различна в зависимост от разнообразни фактори, някои от които са споменатите тук.

ICF напомня да обърнете внимание, че ICF одобрението / акредитацията на който и да е сертификационен коучинг курс по света не гарантира непременно етичните практики или ефективността на обучителната програма или организация. ICF или ICF Bulgaria не носят отговорност за каквито и да са претенции на участниците в сертификационните програми, които може да възникнат в резултат от това, че са използвали Безплатната база данни на Международната коуч федерация с всички одобрени/акредитирани от ICF сертификационни обучителни програми.

Как да откриете сертификационна програма, одобрена/акредитирана от ICF?

За да откриете сертификационен курс, който е одобрен/акредитиран от ICF Global, използвайте Безплатна база данни на всички ICF одобрени / акредитирани програми по света. Тя позволява да търсите по конкретни критерии, сред които:

 • Тип ICF одобрена / акредитирана сертифицираща обучителна програма.

 • Формат – на живо, дистанционно или комбинация от двете.

 • Име на сертифициращо коучинг училище или програма.

 • Коучинг специализация.

 • Местонахождение (държава).

 • Език на преподаване.

 • Възможности за финансова подкрепа.

Едно цялостно обучение за професионален коуч обичайно е с продължителност 125 часа и може да струва между 7 000 и 20 000 лева. Таксите зависят от вида на програмите (ACTP / ACSTH), специфичната коучинг област (life / family / business / leadership / executive coaching и др.), продължителността, нивото на програмата (начално, за напреднали, профилирано и т.н.), от преподавателите, от формата – онлайн или на живо или съчетание на двете и други.

Какви въпроси да задавате при избор на сертификационна програма?

Когато избирате Вашата ICF одобрена/акредитирана сертификационна програма, можете да зададете следните основни въпроси:

 • Какъв тип ICF одобрение/акредитация има конкретната програма (ACTP или ACSTH)?

 • Колко часа е обучителната програма?

 • Каква е философията на коучинг училището – подходът им към обучението и психологическия код, който използват за коучинга?

 • Каква е специалността или нишата на коучинга, който преподават?

 • Каква е продължителността на програмата във времето?

 • Какво е съотношението между лице в лице и дистанционно обучение, ако има дистанционно обучение?

 • Колко голяма е групата – колко участника се допускат?

 • На какъв език се води сертификационната коучинг програма?

 • Каква е цената на сертификационната коучинг програма?

 • Референции от предишни участници?