Професионален сертифициран коуч (PCC)

Акредитацията Професионален серифициран коуч (Professional Certified Coach Credential – PCC) на Международната коуч федерация е за доказания коуч.

РСС акредитацията изисква коучът да има поне 500 коучинг часа практика с клиенти и таксата за подаване на документи варира между 300 и 875 щатски долара, според статуса на членството ви и според вида кандидатура.

Има две пътеки за кандидатстване за АСС акредитация:

  • ACTP пътеката и
  • Портфолио пътеката (самостоятелна).

Преди да подадете документи, трябва да решите коя пътека е подходяща за Вас.
Ако сте завършили цялостна ICF Акредитирана обучителна коучинг програма (ACTP), можете да кандидатствате за РСС по ACTP пътеката. Вижте изискванията за тази пътека по-долу.
Ако не сте завършили Акредитирана обучителна коучинг програма (ACTP), следва да кандидатствате по Портфолио пътеката. Вижте изискванията за тази пътека по-долу

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА PСС АКРЕДИТАЦИЯ В PDF

ПОРАДИ ПРОМЕНИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ В СИЛА ОТ 1 АПРИЛ 2014 Г. ЗА НАЙ-АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕЩАВАЙТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ICF GLOBAL.

ACTP Пътека за РСС акредитация

Като щракнете на булетите по-долу, ще получите допълнителна информация.

Изисквания за кандидатстване за РСС по ACTP пътеката:

Вижте раздела Нови тенденции за разяснителни материали по теми, свързани с акредитацията.

Срок за обработка на ACTP кандидатура

Когато платите таксата, по електронна поща ще получите линк към документите за кандидатстване за акредитация. Обработката на кандидатурите за РСС акредитация по ACTP пътеката обикновено отнема около осем седмици. Всички кандидатури се разглеждат в рамките на шест седмици от получаването им в централата на ICF, а кандидатите получават своите ICF сертификати за РСС акредитация до две седмици след одобрението им. Тези срокове отразяват стремежа на ICF да предостави подробна и стриктна оценка на кандидатурите.

Изтегли примерен формуляр за кандидатстване по ACTP пътека
Плати формуляр за кандидатстване по ACTP пътеката

* Примерен формуляр за кандидатура в PDF е само за ваше сведение и преглед и НЕ трябва да я използвате, за да кандидатствате с нея. Препоръчваме на кандидатите да попълнят бланката наведнъж. Планирайте около 30 до 60 минути, ако предварително сте подготвили цялата необходима информация. Моля, изтеглете примерната бланка в PDF, за да се ориентирате какъв тип информация ви е нужна.

 

Портфолио пътека за РСС акредитация

Като щракнете на булетите по-долу, ще получите допълнителна информация.

Изисквания за кандидатстване за РСС по Портфолио пътеката:

Вижте раздела Нови тенденции за разяснителни материали по теми, свързани с акредитацията.

Срок за обработка на Портфолио кандидатура

Когато платите таксата, по електронна поща ще получите линк към документите за кандидатстване за акредитация. Обработката на кандидатурите за РСС акредитация по портфолио пътеката обикновено отнема около двайсет (20) седмици. Всички кандидатури се разглеждат в рамките на шест седмици от получаването им в централата на ICF, а подадените записи на коучинг сесии за оценка на представянето са оценявани в рамките на дванайсет (12) седмици от момента на одобрение на кандидатурата до следващата стъпка в процеса по преглед.
Кандидатите получават своите ICF сертификати за РСС акредитация до две седмици след одобрението им. Тези срокове отразяват стремежа на ICF да предостави подробна и стриктна оценка на кандидатурите.

Изтегли примерен формуляр за кандидатстване по Портфолио пътека
Плати формуляр за кандидатстване по Портфолио пътеката

* Примерен формуляр за кандидатура в PDF е само за ваше сведение и преглед и НЕ трябва да я използвате, за да кандидатствате с нея. Препоръчваме на кандидатите да попълнят бланката наведнъж. Планирайте около 30 до 60 минути, ако предварително сте подготвили цялата необходима информация. Моля, изтеглете примерната бланка в PDF, за да се ориентирате какъв тип информация ви е нужна.