Менторство и супервизия

С подобряването на програмата си за индивидуална акредитация на коучове, за да посрещне нарастващия интерес и увеличаващия се брой кандидатури, ICF се стреми да е информирана за най-новите тенденции в сферата на акредитациите. По-долу ще откриете събрани на едно място проучвания и информативни статии по темата.

Регистър на ментор коучовете на ICF

Ментор коучингът е важно изискване в процеса на придобиване на индивидуална ICF акредитация и е жизненоважен в развитието и израстването на всеки, който се стреми към ICF акредитация (АСС, РСС, МСС).

Намери ментор коуч

Позицията на ICF относно коучинг супервизията

На всеки етап от своето коучинг пътешествие коучовете постоянно търсят развитие и в личен план за задълбочаване на своето коучинг присъствие и осъзнатост, и професионални – по отношение на своите компетенции, етиката и стандартите. Една от набиращите сила тенденции в цял свят за започване на това развитие е практиката на “коучинг супервизия”, която концептуално е подобна на супервизията, която подкрепя много професии от сферата на поведенческите науки.

Повече

Задължения и компетентност на ментор коуча

От Association of Coach Training Organizations (ACTO) в партньорство с ICF:
За целите на изискванията за изпита за придобиване на индивидуална ICF акредитация (АСС, РСС, МСС) “ментор коучинг е, когато един кандидат за индивидуална акредитация е коучван върху неговите/нейните коучинг умения, а не върху изграждане на коучинг практиката си, баланса работа-личен живот или други теми, които не са свързани с коучинг уменията на кандидата…”

Повече

Препоръчителни практики за отличен ментор коуч

Използвано от Association of Coach Training Organizations (ACTO):
Ментор коучът прави редовна оценка на уменията на коуча по основните коучинг компетенции. Като част от този процес менторът ясно допринася за способността на менторствания коуч/протежето да наблюдава себе си в коучинг процена (през призмата на коучинг присъствието, активното слушане и т.н.). За да бъде един ментор вещ в това и да продължи да развива в своята собствена компетентност, се смята, че много важно е следното…

Повече