Стратегии на ICF Bulgaria и ICF Global

Стратегии и годишни доклади на ICF Bulgaria

Като сдружение с нестопанска цел, чиято работа е прозрачна, публикуваме стратегиите на ICF Bulgaria през годините и докладите за тяхното изпълнение.
От 2011 г. насам по традиция създаваме стратегията на сдружението за предстоящата година заедно с членовете на ICF Bulgaria в т. нар. Стратегически срещи, в които се събираме, провокираме се взаимно и мечтаем какво искаме да създадем заедно за изграждането на професионалния коучинг в България и за това той да стане интегрална част от нашето общество в идните 5-10-20-30 г.

Всички стратегии са в изпълнение на

Визията, мисията, ценностите, дългосрочните цели и дръзката цел на ICF Bulgaria

 

2009

Стратегия на ICF Bulgaria
Отчет за изпълнението на стратегията на ICF Bulgaria (2007-2009 г.)

2010

Стратегия на ICF Bulgaria
Отчет за изпълнението на стратегията на ICF Bulgaria

2011

Стратегия на ICF Bulgaria
Отчет за изпълнението на стратегията на ICF Bulgaria

2012

Стратегия на ICF Bulgaria
Отчет за изпълнението на стратегията на ICF Bulgaria
Стратегическа среща на членовете на ICF Bulgaria за 2012 г.

2013

Стратегия на ICF Bulgaria
Основни проекти на ICF Bulgaria за 2013 г.
Отчет за изпълнението на стратегията на ICF Bulgaria и Приложение към отчета
Стратегическа среща на ICF Bulgaria за 2013 г. – I част
Стратегическа среща на ICF Bulgaria за 2013 г. – II част

Стратегии и годишни доклади на ICF Global

Публикуваме и стратегиите на Международната коуч федерация (ICF Global) и годишните й доклади през годините:

2009

Стратегия на Международната коуч федерация (ICF Global) – I част 
Стратегия на Международната коуч федерация (ICF Global) – II част
Годишен доклад на ICF Global

2010

Стратегия на Международната коуч федерация (ICF Global) – I част 
Стратегия на Международната коуч федерация (ICF Global) – II част
Годишен доклад на ICF Global

2011

Стратегия на Международната коуч федерация (ICF Global) 
Годишен доклад на ICF Global

2012

Стратегия на Международната коуч федерация (ICF Global)
Годишен доклад на ICF Global

2013

Стратегия на Международната коуч федерация (ICF Global) 
Годишен доклад на ICF Global

ПОВЕЧЕ ЗА СТРАТЕГИЯТА НА ICF GLOBAL

ПОВЕЧЕ ЗА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА ICF GLOBAL