Акредитация на сертификационни курсове

Акредитация на сертификационни програми

Професионалният коучинг процъфтява в целия свят, а паралелно с това  и сертификационните обучения. За да подсигури качество в обучението на коучовете, Международната коуч федерация (ICF) акредитира сертификационни обучителни програми, които отговарят на нейните високи стандарти. Тази акредитация дава и на самите курсове, и на завършилите ги конкурентно предимство, тъй като коучовете по света припознават ICF като лидер в стандартите в коучинг индустрията и търсят ICF одобрени/акредитирани коучинг програми.

ICF предлага два типа акредитации на сертифициращи обучителни програми/курсове: Акредитирана обучителна коучинг програма (ACTP) и Одобрени обучителни часове по специфични коучинг умения (ACSTH). Те се одобряват от Международната коуч федерация, защото са в синхрон с Основните коучинг компетенции и Етичния кодекс на ICF. ACTP и ACSTH програмите се зачитат при придобиване наиндивидуална ICF акредитация (ACC, PCC, MCC).

В допълнение ICF също така одобрява програми, предоставящи Продължаващо коучинг обучение (Continuing Coach Education – CCE).

Ако акредитирате вашата обучителна програма с ICF акредитация, това ще донесе допълнителна тежест и ще я направи видима за по-широка мрежа от коучове чрез базите данни и търсачките на ICF.

 

Акредитирана обучителна коучинг програма (ACTP)

ACTP е цялостна обучителна коучинг програма и включва изчерпателно обучение по Основните коучинг компетенции,Етичния кодекс на Международната коуч федерация и нейната дефиниция за коучинг. Тя трябва да предлага обучение в продължение на минимум 125 часа и да съдържа ментор коучинг, коучинг сесии с наблюдател и подробен финален изпит за оценка на коучинг компетентността на всеки участник в програмата. Завършилите ACTP сертификационна програма могат да кандидатстват за ICF акредитация като използват “ACTP пътеката”.

Научете повече как да акредитирате своята обучителна програма с ACTP акредитация от ICF

Одобрени обучителни часове по специфични коучинг умения (ACSTH)

ACSTH програмите са одобрявани от ICF по часове. В зависимост от броя на учебните часове ACSTH курсовете може да са или да не са цялостна коучинг програма. Минимумът обучителни часове в ACSTH курсовете е 30 часа. Завършилите ACSTH сертификационна програма трябва да кандидатстват за ICF акредитация по “Портфолио пътеката”.

Научете повече как да акредитирате своята обучителна програма с ACSTH акредитация от ICF

Продължаващо коучинг обучение (CCE)

В допълнение към ACTP и ACSTH курсовете, ICF одобрява и програми, предлагащи Продължаващо коучинг обучение (CCE) – допълнително обучение за коучовете, които желаят да надградят своята подготовка и/или за тези, които са в процес на подновяване на своята ICF акредитация. Хиляди акредитирани от ICF коучове подновяват своята акредитация на всеки три години, за което се изискват 40 CCE единици (CCEU – всяка единица е с продължителност от 60 минути). Тези програми не продоставят цялостно коучинг обучение и обикновено се фокусират върху едно или няколко специфични умения, които са пряко свързани с Основните коучинг компетенции на ICF или с професионалното развитие на коуча.

Следните обучителни методи се зачитат като CCE единица: присъствени класове, телекласове на живо, уебинари на живо, индивидуално или групово наблюдение на коучинг или менторство в присъствието на инструктор. Следните обучителните методи, които не се зачитат като ССЕ единици: класове или уебинари на запис, пиър дискусии, пиър коучинг, индивидуална коучинг практика, домашна работа или друго самостоятелно обучение. Времето за паузи за почивка в тези програми не е включено в CCE единиците.

Научете повече как да акредитирате своята обучителна програма с CCE акредитация от ICF