Етика и регулация

Международната коуч федерация (ICF) пое лидерството при разработката на дефиниция и на философия за коучинга, както и в установяването на етични стандарти сред своите членове. Чрез своя собствен Етичен кодекс, Процес за преглед на етичното поведение и чрез Независимия борд за наблюдение, Международната коуч федерация залага стандартите за професионален коучинг, а също така предоставя на клиентите начин да подадат жалби срещу членове на ICF или акредитирани от ICF коучове.

В основата на самоуправлението на Международната коуч федерация стоят и тя зависи от следните стандарти и практики, подкрепяни от усилията на борда на ICF, представителите по света, както и акредитираните коучове и членовете-коучове:

  • Основни коучинг компетенции, които определят изискваните от професионалния коуч умения и поставят основата за изпита за акредитиране на коучове и акредитация на сертификационни обучителни програми/курсове.
  • Етичен кодекс, който членовете и акредитираните от ICF коучовете се заклеват да спазват и са държани отговорни спрямо тези стандарти за професионално поведение.
  • Професионален надзор чрез Процеса за независим преглед за членовете на ICF и акредитираните от ICF коучове, който позволява обществеността да подава сигнали и да има увереността, че ще получи в отговор обективно проучване, обратна връзка и дисциплинарни действия.
  • Акредитиране на професионални коучове, което включва строг изпитен и процес на преглед, където коучовете трябва да покажат своите умения, вещина и документиран опит при приложение на основните коучинг компетенции.
  • Акредитация на сертификационни курсове за професионални коучове – процес, в който тези обучителни програми преминават проверка и постоянен надзор с цел да демонстрират своя ангажимент към най-високите стандарти в учебната програма и синхронизацията с основните коучинг компетенции, с преподавателите, структурата, опита и етиката, за да подкрепят съвършенство в обучението на професионални коучове.
  • Постоянни саморегулаторни инициативи за наблюдение, за да бъдат проследявани нуждите на индивидуалните и организационните клиенти в цял свят и да бъде демонстрират активен ангажимент към смислено професионално самоуправление.

Свържете се с ICF по въпросите на регулацията

Ако знаете за вероятна или очаквана коучинг регулация във вашия регион, моля свържете се с ICF.