За членове

Като относително млада професия, която преживява бурен растеж, коучингът носи и своите предизвикателства. Международната коуч федерация (ICF) като най-голямата коучинг асоциация в глобален мащаб се превърна в организацията, към която хората се обръщат за отговори и професионално развитие.

Независимо дали става въпрос за коучинг обучение, развитие на коучинга като бизнес или проучвания в тази област, Международната коуч федерация подкрепя своите членове по разнообразни начини на различни нива.

Членството в Международната коуч федерация предоставя най-авторитетните съвременни проучвания в сферата на коучинга в света, възможности за нетуъркинг в глобален мащаб и престижни програми за сертификация и акредитация, които са на конкурентни цени. То дава на всеки член глас и възможност да се включи и да допринася за бъдещето на професията.

Международната коуч федерация също така популяризира професионалния коучинг, като работи за повишаване авторитета на професията, залагайки високи стандарти и показвайки ползата от коучинг процеса за индивидите, бизнесите и организациите по пътя към осъществяване на техния потенциал.