Ползи от работата с коуч

Професионалният коучинг носи множество значителни ползи: свежа странична перспектива за личните Ви предизвикателства, подобрени умения за взимане на решения, по-висока ефективност в общуването и взаимодействието с други хора и повишена увереност. И списъкът не свършва тук. Клиентите на коучинг услугите могат също да очакват измеримо подобрение на своята производителност, удовлетворение от личния и професионалния живот и постигането на важните за тях цели.

Повишена производителност

Професионалният коучинг увеличава потенциала и, следователно, отключва скрити източници на производителност. 70% от анкетираните* казват, че с подкрепата на коучинга се е подобрило представянето на работното място, 61% – че се е усъвършенствало управлението на бизнеса, 57% – че са подобрени уменията за управление на времето и 51% – че се увеличила ефективността на екипите.

Позитивни хора

Коучингът помага служителите да изградят увереност, че могат да се справят с предизвикателства и това е е жизненоважно, за да бъдат посрещнати изискванията в съвременните организации. 80% от анкетираните споделят, че са станали по-уверени, 73% – че са подобрили взаимоотношенията си, 72% – че са усъвършенствали комуникационните си умения и 67% – че са подобрили баланса работа-личен живот.

Възвращаемост на инвестицията

Коучингът подкрепя клиента да учи и ясно и с ангажимент да начертае бъдещи действия към измерими цели. Огромното мнозинство от компаниите (86%) казват, че най-малкото са си върнали обратно инвестицията.

Удовлетвореност на клиентите

Практически всички компании и физически лица, които са наемали коуч, са останали удовлетворени. 99% са “в известна степен” или “много удовлетворени” от цялостното преживяване. 96% отново биха работили с коуч.

Повече информация за ползите от коучинга, включително добри практики и доклади за развитието на коучинг индустрията в световен мащаб, можете да откриете в раздела Проучвания на коучинга.

* Източник на данните: Глобалното проучване сред коучинг клиентите на ICF, което ICF възлага ежегодно и то се провежда независимо от PricewaterhouseCoopers.