Стратегическа среща на ICF Bulgaria за 2013 – II част

Втората част на срещата за определяне на стратегията на ICF Bulgaria за 2013 г. се състоя на 22 януари 2013 г. Любезен домакин бе Марияна Димитрова, Директор “Човешки ресурси” в “Джонсън и Джонсън”.

След едномесечни интензивни разговори и обсъждане в три работни групи и разгорещен обмен на идеи, членовете на ICF Bulgaria се обединиха около три стратегически насоки за дейността на сдружението през 2013 г.

  1. Членове – устойчиво създаване на стойност за членовете на ICF Bulgaria.
  2. Общност – осигуряване на устойчив растеж за ICF ICF Bulgaria като организация и професионална общност.
  3. Пазар – ефективно популяризиране на коучинга и стандартите за качество.

Идеите и предложенията, до които бяха достигнали работните групи, бяха обсъдени отново и пресети на втората стратегическа среща, която бе водена от Владимир Борачев, лидер на провеждането на обсъжданията за Стратегия 2013 г. на ICF Bulgaria.

Владимир Борачев и Костадин Стоилов

Отляво надясно: Владимир Борачев и Костадин Стоилов, директор “Професионално развитие”.

Владимир Борачев и Костадин Стоилов
Марияна Димитрова, Костадин Стоилов, Свилен Колев

Отляво надясно: Марияна Димитрова, директор “Човешки ресурси” на “Джонсън и джонсън”, Костадин Стоилов и Свилен Колев, член на ICF Bulgaria.


Петър Горялов, Кирил Калев, Веслава Попова, Гергана Павлова

Отляво надясно: Петър Горялов, съосновател и председател на ICF Bulgaria, Кирил Калев, Веслава Попова, Гергана Павлова.

Втора част на срещата за Стратегия 2013 г. на ICF Bulgaria

В резултат на интензивния диалог сред членовете на ICF Bulgaria се роди Стратегията на сдружението за 2013 г.:

  1. ЧЛЕНОВЕ – устойчиво създаване на стойност за членовете на ICF Bulgaria. Чрез работата в тази приоритетна област ще се цели да се изгражда и увеличава индивидуалния коучинг капацитет на всеки един член на организацията, чрез реализиране на дейности за подпомагане успешната коучинг практика на членовете на организацията; реализиране на различни маркетинг активности или форми за обмяна на опит и повишаване на компетентността; месечни срещи, дискусии и презентации; реализиране на инициативи.
  2. ОБЩНОСТ – осигуряване на устойчив растеж за ICF Bulgaria като организация и професионална общност. Чрез работата в тази приоритетна област ще се цели да се изгражда и развива една професионална общност от обучени коуч специалисти, както и експерти, които имат интерес от коучинга; да се постигне финансова стабилност на ICF Bulgaria като сдружение; да се усили вътрешния управленски капацитет, както и вътрешния организационен капацитет – свързан с привличането и активното участие в инициативите на сдружението както на членове, така и на съмишленици.
  3. ПАЗАР – ефективно популяризиране на коучинга и стандартите за качество.

Стратегия на ICF Bulgaria за 2013 г.

Стратегия на ICF Bulgaria за 2013 г.

ПЪРВА ЧАСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА СРЕЩА НА ICF BULGARIA

СТРАТЕГИИ НА ICF BULGARIA 

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA

ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA