Стратегическа среща на ICF Bulgaria за 2013 – I част

Традиционният диалог за формулиране на стратегията на ICF Bulgaria за 2013 г. сред членовете на сдружението започна на 18 декември 2012 г. в сградата на British Council. Това бе първа част на т. нар. стратегическа среща. Втората част се състоя на 22 януари 2013 г. В края на всяка година Управителният съвет на ICF Bulgaria провежда диалог с членовете с цел да се очертае стратегията на сдружението за всяка предстояща година.

Петър Горялов, съосновател и председател на ICF Bulgaria, откри срещата с кратко обобщение на разбирането за коучинг и средата в България през 2007 г., когато се роди идеята за основаването на представителство на ICF у нас:
Петър Горялов, съосновател и председател на ICF Bulgaria, представя пътя на сдружението от 2007 г. насам

Той очерта и процеса, по който сдружението е основано и осъзнато изграждано през годините от 2007 до 2012:
Петър Горялов, съосновател и председател на ICF Bulgaria, представя процеса за изграждане на коучинг общността и сдружението от 2007 г.

Петър очерта и как инициативите на ICF Bulgaria допринесоха за разпознаването на коучинга, за осъзнаване на нуждата от него и повдигането на разговора за професионалния коучинг в България. Всичко направено досега служи на дръзката ни цел коучингът да стане интегрална част от българското общество.
Презентация на Петър Горялов, съосновател и председател на ICF Bulgaria, за процеса на изграждане на сдружението и повишаване осъзнатостта за коучинга

Владимир Борачев – член на ICF Bulgaria и лидер на провеждането на Стратегическата среща на ICF Bulgaria за 2013 г., след двудневна работа върху анкетата за дейността на сдружението през 2012 г., представи пред членовете обобщените резултати от нея, както и предложенията за проекти през 2013 г.:
Владимир Борачев - лидер на стратегическата среща представя обобщените резултати от анкетата с членовете

Обобщение на резултатите от анкетата сред членовете на ICF Bulgaria_Владимир Борачев, 18 дек 2012

Той очерта и трите най-важни неща, които според членовете са постигнати през 2012 г. от общността ни в ICF Bulgaria.
Владимир Борачев, лидер на стратегическата среща
Сред останалите ключови въпроси в анкетата бяха:

  • Кои инициативи през 2012 г. бяха най-полезни за членовете?
  • Кои бяха най-полезните инициативи на ICF Bulgaria за развитието на коучинга в България?
  • Кои са ключовите предизвикателства пред общността и сдружението?

Владимир Борачев, лидер на срещата за стратегия 2013 г. на ICF Bulgaria

Владимир Борачев представи и кои според мнението на членовете са трите най-важни приоритета за 2013 г. за общността и сдружението?
Владимир Борачев, лидер на срещата за стратегия 2013 г. на ICF Bulgaria

Владимир Борачев - лидер на срещата за Стратегия 2013 г. на ICF Bulgaria
Среща за дефиниране на Стратегия 2013 г. на ICF Bulgaria

Отляво надясно на първия ред: Веслава Попова, Радка Карагьозова, Костадин Стоилов, директор “Професионално развитие” – едни от членовете на сдружението, които участваха в срещата.

Членовете на ICF Bulgaria се разпределиха в три работни групи по следните теми:

  • Членове – устойчиво създаване на стойност за членовете на ICF BG
  • Общност – осигуряване на устойчив растеж за ICF BG като организация и професионална общност
  • Пазар – ефективно популяризиране на коучинга и стандартите за качество.

ВТОРА ЧАСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА СРЕЩА

СТРАТЕГИИ НА ICF BULGARIA 

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA

ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA