Стратегическа среща на ICF Bulgaria за 2012 г.

След провеждането на 7 Майсторски коучинг класа на ICF Bulgaria през 2011 г., с които бяха увеличени осъзнатостта и разбирането за коучинга сред членовете на сдружението, в края на 2011 г. те се събраха, за да обсъдят стратегията за 2012 г. Любезен домакин-спонсор на стратегическата среща бе Радка Карагьозова в училище “Рьорих”.

За да се използва максималния капацитет на общността и да се подкрепи проактивността на членовете, Управителният съвет на ICF Bulgaria взе решение от 2012 г.:

 • Бордът да започне да служи основно като катализатор и ресурс повече членове на общността да станат лидери на проекти, които са одобрени като проекти на ICF Bulgaria от Управителния съвет. Лидери на проекти могат да бъдат и членовете на УС.
 • Членовете определят своите нужди, проектите и инициативите, които искат да осъществят през годината, и посочват как ще допринесат за реализацията им.

Проектен принцип на работа на ICF Bulgaria

По-късно този иновативен подход в дейността на ICF Bulgaria бе представен от Костадин Стоилов, директор “Професионално развитие” и член на Управителния съвет на Срещата на ICF лидерите в Европа, която се проведе в Истанбул на 23 март 2012 г. Той бе посрещнат като новаторска практика от лидерите на представителствата на  Международната коуч федерация на Стария континент.

Членовете се спряха на следните инициативи за 2012 г.:

Проектен принцип в дейността на ICF Bulgaria

 • Майсторски коучинг класове на ICF Bulgaria.
 • Инициативи в подкрепа на желаещите да се сертифицират:
  – ICF Australia coaching program – организиране на коучинг сесии с опитни коучове от австралийското ICF представителство, по възможност да се включат и сертифицирани коучове в програмата.

– Представяне на  ICF акредитирани институти в България. Определяне на критериите за избор, представяне на институтите чрез видеоконферентна връзка или на място в София, избор на институт.

 • Да се работи по подобряване и поддържане на интернет страницата на ICF Bulgaria.
 • Администриране: секретар и финанси.
 • Coaching circle – организиране на вътрешни групи сертифицирани/несертифицирани членове и на неформални, регулярни срещи да  се обменя опит, практики, обсъждат теми, които ни вълнуват.
 • Инициативи за личностно развитие на членовете на организацията.
 • Създаване на ресурсни групи по различни теми.
 • Организиране на  събития, които да популяризират коучинга и ICF България (конференция, бизнес срещи).
 • План за медийни изяви на ICF България.
 • Маркетиране на  услугите и на организацията.
 • Стартиране на пилотен коучинг проект насочен към образованието, здравеопазването и/или др. за промотиране на коучинга. Проектът може да бъде разделен на две нива: високо ниво (да бъдат поканени коучове от чужбина) или малък управляем проект.

Всеки от членовете предложи подкрепата си по инициативата, в която смята, че може да бъде полезен. Допълнително е нужно да бъдат излъчени лидери на проекти, които да ги представят пред Управителния съвет за финално одобрение.

СТРАТЕГИИ НА ICF BULGARIA 

 

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA

ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA