Пресконференция в БТА по повод „Международната седмица на коучинга /19 – 25 май 2014 г./“

Основната цел на провежданата в цял свят „Международна седмица на коучинга“ е запознаване и популяризиране на коучинга като партньорство и подход за развитие на ръководители, разкриване на личен и екипен потенциал за постигане на цели, придобиване на нови знания, управление на промяната, мотивация за високи резултати в работата, кариерно развитие. „АЙ СИ ЕФ България“ e организацията на професионалния коучинг в страната и представителство на глобалната International Coach Federation (ICF).