Награди на ICF Global

Награди на Международната коуч федерация

Международната коуч федерация (ICF) отличава и всяка година награждава свои индивидуални членове, местни ICF представителства по света и организации, които са показали забележителен ангажимент към напредъка на изкуството, науката и практиката на професионалния коучинг в техните общности и отвъд.

ICF Chapter Award (Награда за местно ICF представителство)

ICF Chapter Award

Местните ICF представителства са сърцевината на коучинг професията и гласът и присъствието на коучинга в различните държави и региони. Международната коуч федерация отличава представителства, които допринасят или са се откроили в местните общонсти с наградите “Грижа ме е за” (I Care For Award) и “Преодоляване на граници” (Breaking Barriers Award). Кандидатури могат да бъдат подавани във всяка от двете категории. 

Носители на ICF Chapter Award за 2012 г. в категорията “Грижа ме е за…”:

ICF Chapter Award за Унгария, 2012

Председателят на ICF Hungary Дора Хегедус (втората отдясно наляво) прие наградата ICF Chapter Award в категорията  “Грижа ме е за…” за малко ICF представителство. Тя бе връчена за инициативата на ICF Hungary да предостави безплатни коучинг услуги на 1000 души, които остават без работа след фалита на унгарските авиолинии “Малев”. Отляво надясно: Деймиън Голдварг, президент на ICF Global за 2013 г., Дора Хегедус, председател на ICF Hungary, и Джанет Харви, президент на ICF Global за 2012 г.

ICF Chapter Award за ICF Italy, 2012

“Грижа ме е за…” за голямо ICF представителство отиде при ICF Italy за тяхната програма за предоставяне на безплатни коучинг услуги за организации или предприемачи, чиито бизнеси са пострадали от земетресението в Северна Италия през май 2012 г., което взе 25 жертви и нанесе щети за 5 милиарда евро.

ICF Chapter Award в категорията “Преодоляване на бариери”:

Наградата на ICF за местно представителство в категорията “Преодоляване на бариери” (ICF Breaking Barriers Chapter Award) се присъжда всяка година в три подкатегории: за голямо, средно и малко представителство на ICF. 
 

ICF Chapter Award

За първи път в историята си Межуднародната коуч федерация (ICF) връчва ICF Chapter Award на две свои представителства едновременно – ICF Bulgaria и ICF Victoria за безпрецедентната в историята й инициатива ABCD. Отляво надясно: Джанет Харви, МСС, президент на ICF Global за 2013 г., Петър Горялов, съосновател и председател на ICF Bulgaria и част от екипа на ABCD инициативата, Карън Туиди, РСС, президент на ICF Global за 2009 г. и лидер на ABCD инициативата от страна на ICF Victoria, Евелин Морган Брукър, председател на ICF Victoria за 2013 г., Костадин Стоилов, Директор “Професионално развитие” и лидер на ABCD инициативата от страна на ICF Bulgaria, и Дамиън Голдварг, президент на ICF Global за 2014 г. на Годишната световна конференция на Международната коуч федерация. 
Още за ICF Chapter Award за ICF Bulgaria и ICF Victoria

ICF Chapter Award за ICF Russia, 2012

През 2012 г. в подкатегорията “Средно представителство” победител бе представителството на ICF в Русия за провеждането на серия от събития за повишаване осъзнатостта за ползите от коучинга в рамките на Международната седмица на коучинга, в които са се включили 2500 участника.

ICF Chapter Award за ICF Jakarta, 2012

В подкатегорията “Малко представителство” бе удостоено представителството на ICF в индонезийската столица Джакарта за организирането на две мащабни събития веднага след своето основаване с цел увеличаване осъзнатостта за ползите от коучинга, което довело до увеличаване на членовете им.

ЗА ICF CHAPTER AWARD

ICF Prism Award (Награда “Призма” на ICF)

Награда за приложение на коучинга на Международната коуч федерация (ICF Prism Award)

През 2005 г. ICF Global започна да връчва Prism Award – идея на местното представителство на ICF в Торонто, за да утвърди бизнеси и организации, които показват как професионалният коучинг, използван като лидерска стратегия, се отплаща на много нива. Тази награда се превърна в символ на това какво професионалният коучинг може да постигне на корпоративно/организационно ниво.

Носители на ICF Prism Award за 2013 г.:

Носител на ICF Prism Award за 2013 г.: Училища “Ишикент” (Турция)

Isikkent Schools (Turkey)Във време, когато много деца са научени, че трябва да мерят успеха и напредъка в ученето чрез резултати от изпити, учителите и администраторите на училищата “Ишикент” в Турция се гордеят, че обучават и работят с цялостната личност на децата. От 2009 г. коучингът е залегнал в основата на културата в тези училища, което е повлияло върху живота на всеки, свързан с тях.

24% от бюджета за професионално развитие в “Ишикент” е инвестиран в коучинг обучение. Над 40 учителя са завършили сертификационен коучинг курс тип ACTP (акредитирана от ICF обучителна коучинг програма), а всички учители и подкрепящият ги персонал получават по няколко часа специфично коучинг обучение, за да могат по-добре да разберат и подкрепят развитието на коучинг културата в училището. Учениците, родителите и учителите имат достъп до индивидуален коучинг от учителите в “Ишикент”, които са обучени за коучове. И трите групи се обучават как да се държат и да говорят с коучинг подход. 

Коучинг културата, която изграждат в “Ишикент”, постепенно създава образователна среда, изпълнена с положително настроени хора. След въвеждането на коучинга, дисциплинарните проблеми са намалели, броят на учениците, приети в университетите, които са били техен първи избор, се е увеличил, а ангажираността на преподавателите и учениците също е нараснала.

Прочетете добрата практика на Училищата “Ишикент” (PDF).

Вижте речта, с която училищата “Ишикент” приемат ICF Prism Award:

 

Специална Награда за 2013 г.: Университет за придобивки в сферата на отбраната (DAU)

Като корпоративен университет за всички специалисти в сферата на търговете и придобиването в областта на отбраната, това е висшето учебно заведение в САЩ, което предоставя среда за подготовка на 152 000 експерти по търгове и придобивки за американската отбрана, които участват в най-мащабната дейност по военни придобивки в света.

През октомври 2007 г. Университетът започва да проучва възможността да разработи коучинг програма с цел да подобри резултатите от процеса на придобиване и да работи за лидерския капацитет на ключови лидери в сферата на военните търгове и придобиване. През 2008 г. откриват пилотна коучинг програма. Днес тя включва над 49 преподаватели – всички опитни специалисти в придобиването в сферата на отбраната, които са завършили интензивно обучение и квалификационен процес, в чиято сърцевина са Основните коучинг компетенции и Етичният кодекс на Международната коуч федерация.

Над 220 ключови лидери на всички стратегически и организационни нива са получили индивидуален коучинг и още стотици супервайзори и лидери от средно и висше управленски ниво са усвоили коучинг умения чрез портфолиото от курсове за развитие на лидерите в Университета за придобивки в сферата на отбраната. Създателите на коучинг програмата отчитат възвращаемост на инвестицията от над 700%.

Прочетете добрата коучинг практика на DAU (в pdf на английски).

Научете повече за историята на коучинга и добрите практики на DAU и училищата “Ишикент” (YouTube видео).

 

ПРЕДХОДНИ НОСИТЕЛИ НА ICF PRISM AWARD:

2012

Съобщение за медиите

Banner Heath (вижте добрата им коучинг практика в PDF):
Banner Heath_ICF Prism Award, 2012

United Nations Secretariat (вижте добрата им коучинг практика в PDF):
ООН_ICF Prism Award_2012

Австралийски кралски военноморски сили: 
Австралийски кралски военноморски сили, ICF Prism Award, 2012

Roche Turkey (вижте добрата им коучинг практика в PDF):
Roche Turkey_ICF Prism Award_2012

2011

Съобщение за медиите

JOEY RESTAURANT GROUP (вижте добрата им практика):
Joey Restaurants_ICF Prism Award_2011

BC Housing of Canada (вижте добрата им практика):
BC Housing_ICF Prism Award_2012

2010

Genentech, Inc. и TINE Group Вижте добрата им коучинг практика в PDF.
Съобщение за медиите

2009 

ibm.com (North America) и Solaglas Windowcare (United Kingdom)
Съобщение за медиите

2008

British Broadcasting Corporation (BBC) и SYSCO Food Services of Canada

2007

NASA (APPEL 4-D Systems) и Deloitte and Touche
Съобщение за медиите

2006

University of Texas at Dallas (UTD) и Verizon Business

2005

 IBM и MCI

* Местните представителства на ICF също награждават местни организации с Prism Award всяка година.

ОЩЕ ЗА ICF PRISM AWARD

 

ICF President’s Award (Наградата на президента на Международната коуч федерация)

Всяка година президентът на Международната коуч федерация връчва на индивид или организация Наградата на президента (ICF President’s Award) като признание за работата им, за да популяризират коучинга в лично качество. За тази награда не се кандидатства.

Носителите на ICF President’s Award за 2013 г.:

Членовете на Основния екип на оценителите на Международната коуч федерация бяха удостоени с Наградата на президента на ICF за 2013 г. Те са:

  • Сьорен Холм, PCC (Швеция)
  • Хоуп Лангър, MCC (САЩ)
  • Маргарет Кригбаум, MCC (САЩ)
  • Патриша А. Матюс (САЩ)

От 2011 г. Основният екип по оценяване ръководи работата по настройката на системата за оценяване на устен изпит в процеса на ICF акредитация на коучове (АСС, РСС, МСС), провеждан от оценители от Международната коуч федерация, и по усъвършенстване на обучението на доброволците оценители на федерацията. Намерението е да се разработи и въведе процес на оценка, който е честен, систематичен, валиден, надежден, повтаряем и защитим. Това би подкрепило стратегическата цел на Международната коуч федерация за създаване на система от стандарти, общовалидни в световен мащаб, в услуга на напредъка на коучинг професията, което ще подкрепи процъфтяването на човечеството – визията на ICF.

Предходни носители на Наградата на президента на ICF:

2012

Дора Хегедус, ACC (Унгария) — Вижте съобщение за медиите.
Дора Хегедус, ICF President's Award, 2012

2011

Петър Горялов и Ирина Горялова (България) — Вижте съобщение за медиите
Ирина Горялова и Петър Горялов - удостоени с ICF President's Award на Годишната конференция на Международната коуч федерация в Лас Вегас,  2011

2010

Ким Фрийдман (САЩ) — Вижте съобщение за медиите
Ким Фрийдман, ICF President's Award, 2011

2009

Джоузи Маклийн, PCC (Австралия) — Вижте съобщение за медиите
Джоузи Маклийн, ICF Preidents Award, 2009

2008

Нийл Скотън, ACC (Великобритания) — Вижте съобщение за медиите
Нийл Скотън, ICF President's Award, 2008

2007

Сър Джон Уитмор (Великобритания) — Вижте съобщение за медиите
Сър Джон Уитмор, удостоен с ICF President's Award, 2007

ОЩЕ ЗА ICF PRESIDENT’S AWARD