Списък с членовете на ICF Bulgaria

Базата данни с членовете на ICF Bulgaria не е предназначена да бъде използвана с цел маркетиране на продукти и/или услуги на членовете на сдружението.

Спам политика

При всякаква комуникация по електронен път с членовете на ICF Bulgaria следва да спазвате следните принципи:

  1. Трябва да имате първоначален контакт с човека, който получава електронна поща от вас. (Например, приемливо е това да е човек, който вече ви е предоставил визитката си, което е вид разрешение да влезете в контакт с него/нея. По същия начин такъв е човек, който вече ви е изпратил електронна поща.)
  2. Валиден адрес в полетата “from” и “reply to” трябва да присъства във всяко съобщение.
  3. Ако имате списък с абонати, първо би следвало да изпратите електронна поща на човек, който членува в ICF Bulgaria, с молба за потвърждение, че той/тя желае да бъде в този списък.
  4. Винаги трябва да предлагате бърз начин за който и да е абонат да се отпише от какъвто и да е списък.
  5. Която и да е молба да спрете да изпращате кореспонденция, постъпила от индивид или организация, трябва да бъде уважена бързо.
  6. Оплакване по повод нарушаването на гореописаната политика може да бъде сметнато за нарушение на Етичния кодекс на Международната коуч федерация и следователно случаят да бъде препратен към Независимия надзорен борд за неговото становище. Ако той открие нарушение, може да бъдат наложени компенсации, както и санкции, които да включват временно замразяване или прекратяване на членството в Международната коуч федерация на конкретния коуч и/или замразяване или отнемане на неговия/неговата акредитация като коуч от Международната коуч федерация.

Информирано съгласие при ползване на базата данни на ICF Bulgaria

Базата данни с членовете на ICF Bulgaria е създадена, за да служи като инструмент за потенциалните коучинг клиенти и членовете на сдружението да се свързват с други членове на ICF Bulgaria. Базата данни не бива да се използва за промоция или маркетиране на продукти и/или услуги на членовете на ICF Bulgaria. Квалификацията на коучовете в списъка на членовете на ICF Bulgaria не са проверявани от ICF Bulgaria по какъвто и да е начин.
ICF Bulgaria приканва физическите и юридическите лица, използващи настоящата база данни, да използват здрав разум и да предприемат стъпки за удостоверяване квалификацията на всеки потенциален коуч.
Като използвата базата данни на сдружението, Вие се съгласявате, че ICF Bulgaria не носи отговорност за каквито и да било претенции, които могат да възникнат като резултат от използването на настоящата база данни, както и че ще спазвате анти-спам политиката на ICF.

Съгласен съм