Календар на събитията

Коучовете могат да използват Календара на събитията на ICF Global, за да открият такива, които предоставят точки за продължаващо коучинг обучение (Continuing Coach Education Units – CCEU), които се събират за целите на подновяване на коучинг акредитацията им.

Календар на събитията на ICF Global.
Основни коучинг компетенции
: коучинг обучение за напреднали, писане или проучвания, които са пряко свързани с Основните коучинг компетенции на ICF.
Развитие на ресурси: обучение, писане, проучвания или самостоятелно учене извън Основните коучинг компетенции на ICF, което допринася за професионалното развитие на коучовете.

Моля, имайте предвид, че когато представителствата на ICF по света и общностите по практика изпратят свое събитие за календара, служителите на ICF го преглеждат и одобряват. Когато бъде одобрено, всяко събитие ще се появи в календара на събитията. (Моля, бъдете търпеливи; това може да отнеме малко време.)

Други доставчици на обучения/събития могат да научат повече за това как могат да публикуват информация в календара тук.