Описание

Напомняме, че “РазЛичностно развитие” е ежемесечно събитие на Ай Си Еф България, на което може да присъства всеки желаещ, при следните финансови условия, приети от УС на Сдружението:

– членове и приятели на Ай Си Еф цената е 10лв/човек;
– за не-членове цената е 20 лв./човек при направена предварителна регистрация и 25 лв./човек, ако такава липсва. Ако регистрацията е за двама /не-членове/, то сумата е 30лв.

Поради виртуалния характер на срещата, бихме искали да използвате банковата сметка на Сдружението за превод на съответната сума, до деня на провеждането й – може да я намерите

BAN: BG63 UNCR7000 1523150748
Сдружение Ай Си Еф България
UNCRBGSF
Уникредит Булбанк