Сайтът на ICF Bulgaria – единственият на местно представителство в света с новия брандинг и съдържание на ICF Global

Новата Интернет страница на ICF Bulgaria е първата на местно ICF представителство, която съчетава следното:

 • Изработена е изцяло с новия ICF дизайн и брандинг и с актуализираното от ICF Global съдържание.
 • Цялото актуализирано съдържание на уебсайта на ICF Global e преведено и адаптирано на български език, с малки изключения.
 • Включва локално съдържание, отразяващо дейността на ICF Bulgaria като местно представителство от основаването му през 2008 г. насам.

Международната коуч федерация има свои представителства в 114 страни. Около дузина други местни представителства на федерацията, главно в Европа, имат сайтове на местните езици, но те все още не са синхронизирани с най-новия брандинг и съдържание на ICF Global.

ЦЕЛИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Новата Интернет страницата на ICF Bulgaria цели да предоставя надеждна и безпристрастна информация за професионалния коучинг на трите основни заинтересовани страни за ICF Global и за ICF Bulgaria като нейно местно представителство:

 • Коучовете и желаещите да станат коучове
 • Коучинг училищата и
 • Потенциалните клиенти на коучинг услугите в България.

С подробното си актуализирано съдържание и ICF брандинг тя се стреми да се превърне в основен ресурс за:

 • Сертифицирани и акредитирани коучове
 • За желаещите да се сертифицират като коучове
 • За коучинг училищата
 • За потенциалните клиенти на коучинга
  • Физически лица, търсещи коучинг услуги
  • Организации, търсещи коучинг услуги.
 • За медиите, интересуващи се от професионалния коучинг.

ПАРТНЬОРСТВО С “КОМКУЕСТ”

ICF Bulgaria си партнира с “Комкуест” за направата на новия облик на Интернет страницата на сдружението и специално благодари на Бистра Клисарска, мениджър “Софтуерни разработки”, за нейната отдаденост, ангажимент и стремеж към съвършенство в крайния продукт.

“Комкуест” и нейният изпълнителен директор Полина Йорданова подкрепят ICF Bulgaria активно от 2010 г., когато по нейна инициатива и абсолютно безвъзмездно по Коледа бе изграден без административна конзола стария сайт, чиято цел беше първоначално да даде лице в публичното пространство на тогава младото ICF представителство и да го подкрепи в тогавашните му усилия да популяризира ползите от професионалния коучинг у нас. ICF Bulgaria специално благодари за ентусиазма, енергията и ангажимента на Полина Йорданова и Бистра Клисарска!

От страна на ICF Bulgaria лидер на проекта бе Ирина Горялова, съосновател на сдружението и директор “Комуникации” (2008-2013 г.)

По повод на нейната инициатива за създаването на интернет страница на ICF Bulgaria с почти изцяло преведено актуализираното съдържание и брандинг на ICF Global и с местно съдържание от инициативите на сдружението през годините, Линдзи Бодкин, директор “Управление на бранда” в ICF Global, изпрати следното поздравление от името на световния борд на Международната коуч федерация:

“Интернет страницата на ICF Bulgaria изглежда толкова страхотно! Благодаря ти за твоята отдаденост и ангажимент към Международната коуч федерация. От името на Борда на директорите и на цялата федерация, позволи ми да изкажа нашата благодарност! Прекрасна работа!”