Новият управителен съвет на АЙ СИ ЕФ България – организацията на професионалния коучинг – встъпи в длъжност

Общото събрание на АЙ СИ ЕФ България, проведено на 3 декември 2015, избра нов Управителен съвет за периода 2016-2017г. в състав:

  • Кирил Калев АСС – Председател, преизбран за втори мандат;
  • Теодора Каменова АСС – Директор “Членство”;
  • Мария Стайкова АСС –Директор “Професионално развитие”;
  • Силвия Трифонова АСС – Директор “Комуникации”.

Изминалата 2015г. бе изключително успешна и активна за Сдружението. При голям обществен отзвук, през месец май, се проведе Международната седмица на коучинга.

За първи път в България бе организирана и Национална коучинг конференция с международно участие на тема “Лидерство и коучинг”. В нейната двудневна работа взеха участие президента на ICF Global Леда Турай, ръководители и лидери на обществени организации, български и международни фирми и корпорации, експерти за развитие на човешки ресурси, цялата професионална общност на коучинга в страната.

Сдружението благодари на УС 2014-2015г. и на всички свои членове и партньори за съвместната работа и пожелава на новия УС 2016-2017г. успех и нови инициативи за развитие на коучинг професията в България и по света.