ICF Bulgaria за четвърти път на Европейската среща на лидерите на ICF в Будапеща

Кирил Калев, новоизбраният председател на ICF Bulgaria за 2014-2015 г., представлява сдружението на Европейската среща на ICF лидерите, която се проведе на 11 и 12 октомври 2013 г. в Будапеща.

Основните въпроси, разисквани от лидерите на европейските ICF представителства, бяха:

  • Във връзка с развиване на сътрудничеството по региони глобалната организация предлага създаването на RAC (Regional Advisory Council) за европейските държави. Той се състои от 5 изявени и опитни членове на организацията, които ще бъдат избрани сред бивши президенти и членове на ръководствата на националните организации. Създаден бе комитет по номиниране на кандидатите, които ще бъдат избрани от всички членове на националните организации.
  • По традиция бяха обсъдени различни организационни въпроси, идеи, мнения и становища за прилагането на добри практики за развитие на локалните представителства. Съгласно традицията членовете на АЙ СИ ЕФ България бяха подробно запознати с тяхното съдържание на неформална среща с Кирил Калев.
  • Изпълнителният директор на ICF Магда Мок запозна присъстващите европейски лидери с актуални въпроси и стратегии на глобалната организация. Във връзка с необходимостта от разработване на актуални изследвания за развитието на глобалната коучинг индустрия ще бъде назначен нов „Директор коучинг изследвания“. Магда отговори подробно на въпроси, свързани с финансовия бюджет на организацията, актуалното финансово състояние и обоснова необходимостта от повишаване членския внос, считано от 1 април 2014 г.