ICF Bulgaria с нов Управителен съвет и стратегия

2010-11-17

Новият екип на ICF Bulgaria в лицето на Веселка Цочева, директор “Членство” и Анета Младенова, директор “Финанси”, заедно със съоснователите на сдружението Петър Горялов, председател, и Ирина Горялова, директор “Комуникации”, обявиха официално стратегията на сдружението пред около 40 души – коучове, желаещи да се сертифицират като коучове, обучители, консултанти, както и HR мениджъри, търговски мениджъри и изпълнителни директори, които се интересуваха от коучинга. Сбирката се проведе в Британския съвет.

Петър Горялов, съосновател и председател на ICF Bulgaria, запозна участниците в срещата със следните основни въпроси:

Що е то коучинг? (определението на ICF за професионален коучинг)
Каква е възвращаемостта на инвестицията от коучинг услуги и други резултати от проучването на PricewaterhouseCoopers за коучинга в цял свят.
Визията за създаването на ICF Bulgaria и стремежът на сдружението да бъде мястото, където “excellent conversations happen”.

Ирина Горялова, съосновател и директор “Комуникации” представи 4-те етапа и поуките от досегашната дейност сдружението от основаването му през 2008 г. за повишаване осъзнатостта за коучинга с цел увеличаване броя на сертифицираните коучове в България и разширяване разбирането за ползите от коучинг услугите сред потенциалните клиенти у нас.

I етап: Корените на ICF Bulgaria (декември 2007 – юли 2008 г.) – работа върху посоката на сдружението в България.
II етап: Предусещане на българската среда (декември 2008 – февруари 2009 г.):
Подготовка на първата коучинг конференция в България с потвърдили основни лектори Тимъти Галуей, известен като “баща на коучинга”, неговият най-близък сътрудник Шон Броли и Гари Бойлър, изпълнителен директор на Международната коуч федерация, и
Официална регистрация на сдружението като местно представителство на Международната коуч федерация.
III етап: Предусещане на потенциала за професионални коучове в България (февруари 2009 – февруари 2010 г.) – първи срещи на общността:
Каскадиране на стратегическата посока в конкретни приоритети и цели за брой и качество на членовете.
Две телеконферентни връзки със сър Джон Уитмор и Хауърд Бехар, бивш изпълнителен директор на Starbucks,
Първи лични и четири групови срещи с потенциални членове на сдружението.
Работа в пет проектни работни групи – по въпроси на членството, сертификацията, обмен на коучинг практики, стратегическа посока и популяризиране на коучинга.
Списък и анализ на коучинг училищата по профил.
Превод на български език на основни документи на сдружението.
IV етап: Задвижване (февруари – ноември 2010 г.):
Заздравяване на правната база и документи на ICF Bulgaria.
Промени в Управителния съвет и задвижване с постъпването на Веселка Цочева и Анета Младенова.
Събиране на оферти за изработка на уебсайта на сдружението на www.icfbulgaria.org

Веселка Цочева, директор “Членство”, представи на участниците:

  • Стратегически посоки на работа на ICF Bulgaria:
      Популяризиране на коучинга
      Изграждане на професионална общност и
    1. Подкрепа на професионалното развитие на коучове чрез пътни карти за сертификация и акредитация.
  • Ключовите инициативи, които сдружението има намерение да организира за коучинга – телеконференции с водещи авторитети в сферата на професионалния коучинг в света.

А Анета Младенова, директор “Финанси”, подробно запозна присъстващите с финансовите параметри за членуването им в сдружението.

Това бе първата голяма сбирка на ICF Bulgaria с членове и потенциални членове, чиято цел беше да бъде представена стратегията, изработена в резултат на дейността на сдружението, с която то проучва пазара у нас от 2008 г. насам.

Към този момент сертифицираните по ICF акредитирани програми сред членовете на ICF Bulgaria бяха едва трима, а в България – общо седем.

ICF Bulgaria анонсира стратегията си, 2010

Презентация на ICF Bulgaria от събитието

След тази среща Павлина Енева, директор “Човешки ресурси” на SAP Labs Bulgaria, и Виктор Кехайов, старши партньор “Организационно и развитие на талантите и ученето” в SAP, се вдъхновиха от каузата коучингът да бъде поставен на здрава професионална основа и предложиха компанията им да домакинства предстоящата инициатива Майсторски коучинг класове на ICF Bulgaria като предостави своя зала и технология за провеждането им. В резултат тази безпрецедентна инициатива на сдружението в световен мащаб намери своя дом – в офиса на SAP Labs Bulgaria, където те се провеждаха през цялата 2011 г.

Също в резултат на срещата Полина Йорданова, управител на Commquest, предложи да дари изграждането на първоначална версия на уебсайта на ICF Bulgaria без административна конзола, която да служи като “лице” в публичното пространство до момента на създаване на цялостна интернет страница. След упорита работа навръх Коледа той бе факт на 26 декември 2010 г.