ICF Bulgaria представи коучинга в НР

CF Bulgaria проведе среща със служители на отдел “Човешки ресурси” в HP България в рамките на HR Day. Целта на гостуването на българското представителство на Международната коуч федерация в HP България беше да представи ролята на коучинга като най-съвременния инструмент за постигане на цели и развитие на потенциала на хората на всички нива в организацията.

От страна на ICF Bulgaria участваха Антония Дамянова, секретар и член на Управителния съвет на сдружението, Веслава Попова и Рада Йосифова – членове на ICF Bulgaria.

Антония Дамянова запозна присъстващите с пътя, който българското представителство на Международната коуч федерация (ICF) извървя от момента на своето създаване през 2008 г. досега. Тя представи и  всички ключови инициативи и постижения на ICF Bulgaria, сред които емблематичната за сдружението инициатива Майсторски коучинг класове.

Антония Дамянова, секретар и член на Управителния съвет на ICF Bulgaria, на представяне на сдружението по време на HR Day в HP

Рада Йосифова представи на служителите в отдела по Човешки ресурси на HP перспективата на Международната коуч федерация за това какво е професионален коучинг, какви са целите му, кога се използва, какви са методите и коучинг стиловете, разликите между коучинг, менторство, обучение, терапия и консултиране.

HR Day в HP с гост ICF Bulgaria

Рада Йосифова - член на ICF Bulgaria, по време на представяне на сдружението на HR Day в HP България

След това Веслава Попова презентира основните коучинг компетенции, разработени и утвърдени от ICF, които всеки професионален коуч може да демонстрира в коучинг сесиите със своите клиенти. Тя направи и практическа коучинг демонстрация с доброволец от присъстващите, която изяви желание да усети ползата от коучинга за взимането на важно решение относно значим личен проект. Всички присъстващи имаха възможността да наблюдават на живо как се проявяват основните коучинг компетенции на ICF по време на партньорството между коуч и клиент.

Веслава Попова - член на ICF Bulgaria, по време на представяне на сдружението на HR Day в HP България

След презентацията присъстващите зададоха въпроси за и споделиха наблюденията си от демонстрацията.

Интересът към това как коучингът помага на хората в организациите да отключат личния си потенциал за постигане на важни за тях и компанията им цели, ангажира вниманието и интереса на присъстващите и срещата продължи по-дълго от предварително определеното време. Ние от ICF Bulgaria не пестим усилия, за да покажем как коучингът може да подкрепи хората, организациите и цялото ни общество да се трансформират към по-стойностно и по-пълноценно битие.

 

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA

ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA