ICF Bulgaria организира първа коучинг конференция с Тим Галуей

2008-06-26

От юни 2008 г. до януари 2009 г. ICF Bulgaria съвместно с “Капитал Кариери” като ексклузивен медиен партньор насочи своите усилия към организирането на Първата коучинг конференция “Ключът към потенциала на компанията във време на криза” на 27-28 март 2009 г. с ключови гост лектори:

Тимъти Галуей, известен като “бащата на коучинга”:

Послание от Тим Галуей до участниците в Първата коучинг конференция:

Уважаеми български мениджъри,

С голям ентусиазъм очаквам да работя с Вас в София през тази пролет.

Съвсем ясно е, че живеем във времена на мигновени промени. И точно сега повече от всякога е необходимо да имаме яснота и спокойствие, да взимаме правилните решения и да работим продуктивно. Също така е нужно да искаме и да сме способни самите ние да се променяме. С други думи налага се да имаме нагласата на учещи се.

Коучингът е тази професия, която може да подкрепи мениджърите да учат от собствения си опит и да добият яснота за своите цели и начините за тяхното постигане. Следователно да се научат как да коучват е едно от най-ценните умения за мениджърите във време на промяна.

Както знаете, коучингът се различава от управляването. При него не казвате на хората какво да правят, а по-скоро задавате въпроси, провокиращи яснота у човека, който е коучван. Времената на промяна изискват ясни приоритети и ясно мислене. Коучът създава среда едновременно на доверие и предизвикателство, която да позволи на коучвания човек да достига върха на своето творчество в разрешаването на трудни проблеми.

С нетърпение очаквам да бъда с тези от Вас, които се интересуват как да усъвършенстват своите умения и разбиране за коучинга по начин, който удовлетворява всички участници в процеса.

С най-добри пожелания,
Тим Галуей

Шон Броли, коуч и най-близкият сътрудник на Тим Галуей:

Гари Бойлър, изпълнителен директор на Международната коуч федерация (ICF):

Биографии и послания на ключовите гост лектори (PDF)

Цели на Първата коучинг конференция в България:

  1. Да предостави информация от първа ръка за коучинга – как работи той, добри практики, възможности за обучение и литература по темата.
  2. Да даде на място на мениджърите-участници в конференцията практически инструмент, който може да ги подкрепи за:
  • Взимане на решения в турбулентна среда;
  • Водене на екипите и организациите към върхови постижения (мениджърът като коуч).

Официален край на подготовката

Седем месеца след началото на подготовката на Първата коучинг конференция, екипът по организацията на ICF Bulgaria взе решението да спре реализацията на проекта. Това стана, след като:

  • Бяха осигурени 20 000 евро спонсорски средства от три организации.
  • Беше разпространена информация за конференцията и ползите от коучинга за бизнеса до над 2000 корпорации и организации от средния и малкия бизнес.
  • Членове на Управителния съвет на ICF Bulgaria се срещнаха и разговаряха с десетки компании, с медиите и намериха подкрепа и от най-неочаквани места, включително студентски организации като Start Up и др.
  • Със специално писмо Американската търговска камара изяви желанието си да подкрепи събитието.
  • Изградихме мрежа от поддръжници сред ключовите личности в световната коучинг общност на ICF Global. Дори и сред официалното прекратяване на подготовката, те първи насърчиха лидерите на сдружението да продължат и да не се отказват и предложиха подкрепата си по пътя на изграждане на коучинг общността в България. Гари Бойлър, изпълнителен директор на ICF Global и ключов гост лектор на конференцията, изпрати специално поздравление на съоснователите на ICF Bulgaria и ни нарече “волевото ICF представителство”.

Седемте месеца подготовка на конференцията бяха тест за основния екип на ICF Bulgaria за кураж, настоятелност, доверие, гъвкавост и учене в движение. Най-големият урок от този неуспешен опит за провеждане на Първата коучинг конференция в България беше, че ICF Bulgaria е нужно да започне от малкото, не от голямото, отвътре навън, а не обратно.

Усилията на българското представителство за повишаване осъзнатостта за ползите от коучинга бяха забелязани от ICF Global. Един от резултатите бе, че през 2009 г. федерацията покани Петър Горялов като председател да се включи във вътрешната коучинг програма на ICF Global за лидери на ICF представителства с потенциал.