ICF Bulgaria за пети пореден път на Европейската среща на лидерите на ICF във Франкфурт

Кирил Калев, Председател на ICF Bulgaria, представлява сдружението на Европейската среща на ICF лидерите, която се проведе на 28 и 29 март 2014 г. във Франкфурт. Бе отбелязана десетата годишнина на срещата,  в която участваха рекорден брой лидери на локални организации – 52!

Присъстваха и Президентът на ICF Damian Goldvarg, членът на Борда на директорите Leda Turai Petrauskiene и изпълнителният директор Magda Mock.

Ето и основните въпроси, разисквани от лидерите на европейските ICF представителства:

Обявени бяха резултатите от избора за членове на RAC (Regional Advisory Council) за европейските държави. Те са: Dora Hegedus – Hungary, Kathryn Pope – UK, Gurkan Sarioglu – Turkey, Sylviane Cannio – Belgium, Pernille Lauritsen – Denmark.

Проведена бе дискусия за приоритетите и принципите на тяхната работа с локалните организации в качеството им на „Глас на региона“.

В своето обръщение към присъстващите Президентът на ICF Damian Goldvarg съобщи, че към настоящия момент организацията има над 24 000 членове от 129 !!! държави, 12 000 от които, са акредитирани (ACC, PCC или MCC), което говори за изключителния интерес на членовете към програмите по развитие и прилагане на най-високи стандарти в коучинга!

Следващата година организацията ще отбележи своята 20 годишнина. Президентът се спря на редица важни въпроси, с които ще запознаем членовете на „АЙ СИ ЕФ България“ на предстоящата неформална среща в София на 28.4.2014 Спазена бе традицията за обсъждане на различни организационни въпроси, идеи, мнения и становища за прилагането на добри практики за развитие на локалните представителства.Всички членове от България са поканени да присъстват на глобалната конференция ”www.icfglobal2014-europe.org” ICF Global Europe 2014, която ще се проведе в Малмьо от 18 до 20 септември 2014 г.