ICF Bulgaria за втори път на Европейската среща на лидерите на ICF в Истанбул

23.03.2012

Костадин Стоилов, директор „Професионално развитие” и член на Управителния съвет на ICF Bulgaria, представи сдружението на Срещата на лидерите на ICF представителства, която се проведе от 23 до 25 март 2012 г. в Истанбул.

Целите на участието на Костадин Стоилов бяха следните:

  • Да позиционира ICF Bulgaria в световната ICF общност.
  • Да установи контакти с ключови лидери от глобалната ICF общност като Джанет Харви, президент на ICF Global за 2012 г., Магда Мук, изпълнителен директор на ICF Global, Изабел Маес, Регионален мениджър “Услуги” на ICF Global за Европа, Средния изток и Африка, Катрин Поуп, председател на ICF UK за 2012, с настоящия и следващия председател на ICF Turkey и др.;
  • Да проведе разговори относно функционирането на местните ICF представителства;
  • Да проучи добри практики за увеличаване ангажираността у членовете, както и за организиране на местни коучинг събития (конференции, панаири на коучинг училища и пр.) и сътрудничеството с различните обучителни институти така, че да се подсигури избор и многообразие и равни възможности за представяне на самите сертифициращи училища.

Костадин Стоилов представи пред колегите-лидери на европейски ICF представителства иновативния подход, който ICF Bulgaria възприе в дейността си от 2012 г. А именно – за да се използва максималния капацитет на общността и да се подкрепи проактивността на членовете, Управителният съвет на ICF Bulgaria взе решение от 2012 г.:

  • Да сложи фокус върху области и инициативи, където използването на коучинг и коучинг подход може да допринесе за най-голяма трансформация.
  • ICF Bulgaria да създава подходяща среда и общност, която да привлича професионалистите, които са активни, съпричастни към коучинга и готови да допринасят с доброволчески труд за неговото професионално развитие в България. Така развитието на кочинга да следва зрялостта и нуждите на пазара от коучинг услуги.
  • Бордът да започне да служи основно като катализатор и ресурс повече членове на общността да станат лидери на проекти, одобрени от Управителния съвет на ICF Bulgaria. Членовете определят своите нужди, проектите и инициативите, които искат да осъществят през годината, и посочват как ще допринесат за реализацията им.

Проектен принцип на работа на ICF Bulgaria

Обвързването на ключови принципи и промени в работата на ICF Bulgaria, с конкретни инциативи на сдружението за постигането на целеви ефекти, бе високо оценено като подход и като новаторска практика от лидерите на представителствата на Международната коуч федерация на Стария континент.

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA
ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA