ICF Bulgaria връчи сертификат за принос на SAP Labs България

Сертификат за принос към каузата на ICF Bulgaria за развитие на професионалния коучинг у нас

 Отляво надясно: Петър Горялов, Пламен Тилев, Весела Димитрова, Костадин Стоилов.

връчиха Петър Горялов, съосновател и председател на сдружението, и Костадин Стоилов, Директор “Професионално развитие” и член на Управителния съвет, на Пламен Тилев, изпълнителен директор на SAP Labs България.

SAP Labs България - домакин на Майсторските коучинг класове на ICF Bulgaria

По този начин ICF Bulgaria изрази своята благодарност за любезното домакинство и техническо осигуряване от страна на SAP Labs България на Майсторските коучинг класове на ICF Bulgaria в продължение на цялата 2011 г. Визията на тази инициатива на сдружението е да събере под един покрив български настоящи и бъдещи коучове, мениджъри по човешки ресурси, търговски мениджъри, изпълнителни директори и специалисти от различни индустрии, които се интересуват от професионалния коучинг, за да получат от първа ръка разнообразни световни перспективи за коучинга и ползите от приложението му в организациите от водещи международни експерти и коучове.

Петър Горялов и Костадин Стоилов специално благодариха и на Весела Димитрова, мениджър по човешки ресурси в компанията, която отдадено подкрепяше логистиката по провеждането на Майсторските коучинг класове на ICF Bulgaria, която прерасна в най-солидното редовно коучинг събитие у нас.
Те благодариха на Пламен Тилев и за съпричастността на компанията към каузата и визията на сдружението, че професионалният коучинг може да  подкрепи устойчивата трансформация на бизнеса, образованието, здравеопазването, държавното управление и цялото общество у нас в идните 10, 20, 30 години.

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA

ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA