Глобален форум на лидерите на ICF – GLF 2016 Charlotte, USA

От 3 до 5 март 2016 в Шарлот, САЩ се проведе поредния Глобален форум на лидерите от най-голямата професионална организация на коучинга в света ICF. България бе представена от Кирил Калев – председател на УС на АЙ СИ ЕФ България.

При отлична организация представителите на повече от 130 държави от пет континента разискваха и обменяха опит по ключови за организацията теми: лидерство и управление на чаптърите (локалните представителства в държавите), бюджетирането и финансирането на дейността, стратегическите партньорства с ключови организации и спонсори, използването на модерните технологии за комуникация, разкриването на таланти, популяризирането на коучинга и неговите социални измерения.

Като специални лектори бяха поканени изключително млади и известни американски експерти, които представиха модерни концепции за развитие на нестандартното мислене, създаването на собствен коучинг бранд и други теми от значение за развитието на коучовете и организацията. Президента на ICF Германия Juergen Bache – един от най-големите чаптъри в света  с над 400 члена – сподели с присъстващите своя организационен опит в условията на огромната конкуренция с повече от 30 коучинг организации в страната!

В проведените организационни дискусии интерес предизвика споделената практика на УС в България за провеждане на заседания, отворени за всички членове, по време на които, се обсъжда стратегията за развитие на организацията – практика, която ще бъде продължена и занапред. Бяха обменени информации с представители от Дания, Франция, Чехия, Словакия, Португалия, Русия и други държави. Изпълнителният директор на ICF Magda Mook оцени високо проведената през 2015г. Първа национална коучинг конференция и пожела на всички членове на организацията в България успешна работа за по-нататъшното популяризиране и развитие на коучинга в България.

Материали от GLF 2016 ТУК и ТУК