• Коучинг дар (Gift of coaching)

  Инициативата Коучинг дар (Gift of coaching) е локален проект на Ай Си Еф България, който цели да създаде условия за качествено, равностойно и приобщаващо образование и да остави своя отпечатък върху действителността и общите действия за постигане на социален прогрес в България.

  Ай Си Еф България следва световните тенденции и основополагоща за създаването на инициативата се явява четвъртата глобална цел за устойчиво развитие (SDG 4) на Стратегия 2030 на ООН – „Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот“.

  Коучинг дар“ цели да предостави достъп до коучинг на организации в сферата на образованието, работейки пряко с техните лидери. Очакваният резултат е инициативата да изиграе ролята на катализатор за промяна и за изграждане на капацитет в образователните структури, подпомагайки развитието им, възможността им за вземане на информиран и самостоятелен избор и ефективно и устойчиво управление на техните бюджети.

  Чрез силата на коучинга „Коучинг дар” ще се противопостави на различни предизвикателства в образователната сфера, за да подпомогне достъпа на всички до качествено и приобщаващо образование, осигурявайки възможности за учене през целия живот.

  В рамките на инициативата коучове, сертифицирани и акредитирани към ICF Global, ще предоставят про-боно коучинг на организации в сферата на образованието, отделяйки от личното си време и споделяйки собствените си експертиза и опит.

  Инициативата „Коучинг дар“ ще се реализира в рамките на 6 месеца и ще обхване 5 организации в сферата на образованието и техните лидери.

  Сред одобрените участници са:

  Образователни институции – детски градини, училища, университети, центрове и т.н.
  – Неправителствени организации – предоставящи образование и/или менторство на младежи, организации, заети с образование за възрастни или други, осъществяващи образователна дейност
  – Глобални/хуманитарни организации