CF Bulgaria – официално регистрирано сдружение в България

2008-09-16

На 16 септември 2008 г. „Ай Си Еф България” бе регистрирано като сдружение с нестопанска цел в България. То е местното представителство на Международната коуч федерация в България.
В първите години от работата си стратегията на „Ай Си Еф България” (ICF Bulgaria) е да сложи акцент върху подкрепа на развитието на коучинга в бизнес организациите и паралелно да бъде ресурс за всички, които се интересуват от професионалния коучинг или от развитието на мениджмънт чрез коучинг подход в България.

Международната коуч федерация (International Coach Federation – ICF) е нестопанска организация, основана през 1995 г. и е най-голямата професионална общност на коучове в света с над 22 000 членове в над 100 държави. Тя е посветена на напредъка на коучинга, като поставя високи професионални и етични стандарти за работата на коучовете в цял свят. ICF е и единствената професионална организация с независима тристепенна система за акредитация на вече сертифицирани коучове, която е всепризната като “златен стандарт” в коучинг индустрията в целия свят.
Повече за ICF

ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA