9-ти Майсторски коучинг клас на ICF Bulgaria с гост-коуч Сали Бонуел, Вицепрезидент за коучинга в GlaxoSmithKline, (Великобритания)

ГОСТЪТ
Сали Бониуел, МВА, Вицепрезидент за коучинга в GlaxoSmithKline, Великобритания

Сали Бониуел, вицепрезидент за коучинга в GSK / Sally Bonneywell, VP of Coaching at GSK

ТЕМАТА
“Коучингът като стратегически инструмент в трансформацията на GlaxoSmithKline”

Деветият Майсторски коучинг клас на ICF Bulgaria е подходящ за Вас, ако искате да разберете:

  • Как коучингът се използва като стратегически лост в GSK?
  • Как лидерите в GSK използват коучинга?
  • Какво представлява системата за вътрешен коучинг в GSK?
  • Q&A – ще можете да зададете всички вълнуващи ви въпроси за практиката на GSK при приложението на коучинга за постигането на дългосрочните и краткосрочните цели на компанията.

За кого?

Изпълнителни директори, оперативни, търговски и ЧР мениджъри с интерес да разберат как коучингът може да се използва в бизнеса за постигането на резултати на качествено ново ниво и с висока възвращаемост.
Всеки практикуващ или желаещ да стане коуч.

КЪДЕ? Бизнес център Камбаните, сградата на HP, ул. Околовръстен път №258

КОГА? 16 май (сряда) 2012 г. от 18:30 до 21:00 ч.

ПАРТНЬОРИ НА СЪБИТИЕТО: Сесията се провежда със специалната подкрепа на HP и в партньорство със СЕО клуба.

КОЯ Е САЛИ БОНИУЕЛ?

Сали Бониуел е вицепрезидент за коучинга в GlaxoSmithKline,

където управлява използването на коучинга в цялата организация в цял свят, формулира и задава стратегията за приложението му и самата тя коучва отделни висши мениджъри. Сали е отговорна и за изграждането на вътрешна коучинг система, за развитието на коучинг уменията на лидерите, които те да прилагат в работата си със своите служители и за идентифицирането и управлението на качеството при наемането на външни коучове, които да партнират с изпълнителния директор и висшите мениджъри в GSK.
Тя поема инициативата и създава коучинг функцията през 2010 г., а преди това е била вицепрезидент за лидерско и организационно развитие в производствената дивизия на компанията. Преди това е отговаряла за развитието на висшия мениджмънт и за организационното развитие във Pharma Europe, което прави общо 13 години стаж в GSK.
Сали е магистър по бизнес администрация (МВА), завършила е психология и антропология. Притежава и множество квалификации в областта на лидерството и организационното развитие и коучинга.

Послание на Сали Бониуел до участниците в 9-ия Майсторски коучинг клас на ICF Bulgaria:

“Благодаря ви много, че ме поканихте да говоря пред вашата общност – за мен е чест и очаквам събитието с нетърпение. Като част от подготовката Ви моля да помислите какви въпроси ви възникват за коучинга в GSK – кое е това, което искате да научите, кое би направило сесията ни наистина полезно прекарано време? Предлагам да отделим малко време, за да представя това, което правим в GSK и то с намерението да споделя хубавото и не толкова хубавото за това, което правим. И това по никакъв начин не целя да бъде “ето така се прави” сесия. Наистина очаквам с нетърпение срещата ни.”

Снимки от 9-ия Майсторски коучинг клас на ICF Bulgaria

Радка Карагьозова (права – най-вдясно на снимката), която през 2013 г. пое лидерството на инициативата Майсторски коучинг класове на ICF Bulgaria, представя Сали Бониуел, вицепрезидент за коучинга в британската фармацевтична компания GlaxoSmithKline, с подкрепата на любезните ни домакини от HP в лицето на Емил Минев (от седящите – първият отляво на снимката) и на Полина Йорданова от Commquest (от седящите – третата отляво надясно):
9-ия Майсторски коучинг клас на ICF Bulgaria с гост-коуч Сали Бониуел, GlaxoSmithKline, Великобритания
Сали Бониуел представи накратко GlaxoSmithKline и в какъв контекст е въведела вътрешната коучинг система, която тя ръководи в компанията:
9-ия Майсторски коучинг клас на ICF Bulgaria с гост-коуч Сали Бониуел, GlaxoSmithKline, Великобритания
Гостът ни се спря подробно на етапите на изграждане на вътрешната коучинг система в GlaxoSmithKline и сподели своето ноухау при подготовката на мениджърите да използват коучинг подход. Тя разказа и за трите ключови изисквания на GlaxoSmithKline при подбор на външни коучове на членовете на световния борд:
9-ия Майсторски коучинг клас на ICF Bulgaria с гост-коуч Сали Бониуел, GlaxoSmithKline, Великобритания
Българските участници в Майсторския коучинг клас зададоха много въпроси на Сали Бониуел за принципите на подбор на външни коучове, както и на изграждането на самата вътрешна коучинг система и други. Тя отговори изчерпателно на всеки от тях.
9-ия Майсторски коучинг клас на ICF Bulgaria с гост-коуч Сали Бониуел, GlaxoSmithKline, Великобритания

Изтегли дневния ред и подробности за участие в 9-ия Майсторски коучинг клас на ICF Bulgaria

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA

ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA