2-ра телеконференция на ICF Bulgaria с гост сър Джон Уитмор и Пат Уилямс

2009-04-23

През 2009 г. в опит да събере първите интересуващи се от коучинг в България ICF Bulgaria започна серия от коучинг телеконферентни връзки и виртуално обучение съвместно с Международната коуч федерация (International Coach Federation).
В България коучинг професията все още е нова, а общността сега се формира. Затова ICF Bulgaria кани на първите си две телеконферентни събития всички настоящи коучове, потенциални коучове или професионалисти, интересуващи се от коучинга, за да се запознаем, да разберем интересите и нуждите ви и как можем да сме ви полезни с информация и практическа работа в ICF Bulgaria. Второто телеконферентно събитие се проведе на 23 април 2009 г. Присъстваха петима души.

ГОСТИТЕ
Сър Джон Уитмор и Пат Уилямс, мастър сертифициран коуч (МСС)Сър Джон УитморПат Уилямс
ТЕМА
“Трансперсонален коучинг: да направиш неосъзнатото осъзнавано”

Днес повече от всякога, коучингът привлича клиенти, които имат воля и желаят да навлязат в по-дълбок разговор, който е отвъд успеха им в бизнеса или лидерските им умения. Отвъд това е дълбочината на човека като цялостна личност. Трансперсоналната психология, родена през 70-те години на миналия век, но повлияна от теорията и практиката на Юнг, Маслоу и Асаджиоли и много други, намери приложение в трансперсоналния подход в личния коучинг. Трансперсоналният коучинг е оперативна платформа за целия коучинг, защото коучовете работят с цялостни личности. Трасперсоналният подход включва методи и език, които подкрепят клиента да изследва нови открития в областта на тялото, мозъка и бъденето (Тяло, Ум и Дух).
Д-р Уилямс и сър Джон Уитмор ще представят накратко ключови теоретици в трансперсоналната психология и връзката на техните заключения с коучинга днес.
Допълнително, участниците в тази телеконферентна връзка ще научат някои уникални умения и стратегии, които могат да използват веднага със своите коучинг клиенти.

КОЙ Е СЪР ДЖОН УИТМОР?

Сър Джон Уитмор е председател на борда на водещата коучинг компания Performance Consultants. Той е човекът, който пренася коучинг метода на Тим Галуей, известен като бащата на коучинга, от САЩ в Европа през 80-те години на миналия век. Автор е на пет книги за спорта, лидерството и коучинга, сред които Coaching for Performance, от която са продадени над 500 000 копия на 17 езика. Повече за него

КОГА?

23 април 2009 г.
Неформалната среща и дискусия започва от 17 часа.
Телеконференцията e 18 до 19:30 часа.
Неформална дискусия – от 19:30 до 20:00 часа
Продължителност на телеконференцията: 18-19,30 часа (90 минути)
Фокус: Серия за развиване на коучинг умения
Кредит за коучове: Core Competencies 1.50
VE Program #3
Телеконферентните връзки на ICF Bulgaria се провеждат на английски език.

КЪДЕ?

Училище „Рьорих”, кв. Драгалевци, ул. Камен дел №4А.

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA
ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA