HR функцията вече може да се нарече „Работа с хора“, вместо „Управление на хора“

Във фокуса на функцията все по-ярко навлизат темите за човешките взаимоотношения, ценности и потребности, казва Мария Белопитова, председател на УС на ICF BG
02 септември 2020, 10:44 / Economy.bg

Мария Белопитова, ACC, е акредитиран коуч към Международната Коучинг Федерация (ICF) от 2018 с повече от 200 часа практика с клиенти. Тя е дипломиран коуч за дълбока трансформация и Narrative Coach практик. Също така, Мария е сертифициран експерт по Емоционална интелигентност II ниво към ISEI (International Society for Emotional Intelligence, NY, USA), и партньор към Фондация за развитие на емоционалната интелигентност (ФРЕИ, България).
Мария става член на ICF и на Сдружение „Ай Си Еф България“ през 2016. От януари 2018 се присъединява към лидерския екип на сдружението като директор „Финанси“ за мандат 2018-2020. Преди да се насочи към професията на коуч през 2016, Мария има повече от 20-годишен професионален и ръководен опит в банковата система, където съчетава уменията си на инженер, икономист и експерт в областта на развитието и управлението на човешките ресурси. През периода 2005-2017 е старши мениджър в УниКредит Булбанк и УниКредит Русия, като основно отговаря за въвеждането на системи за управление на представянето, мотивацията и възнагражденията.

Тази година Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) навършва 20 години. Асоциацията е създадена през 2000 г., за да развива най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал и работи в посока на подпомагане на HR професионалиститe. Понастоящем в БАУХ членуват над 850 индивидуални и корпоративни членове, които работят в сферата на управлението и развитието на човешкия капитал. 

Как асоциацията израсна и се промени през годините ще ви покажем през очите на нейните съмишленици и членове. Ще си говорим и за предизвикателствата пред хората и компаниите в днешните несигурни времена.

Вижте какво сподели Мария Белопитова, председател на УС на Сдружение „Ай Си Еф България“.

Г-жо Белопитова, Вие сте председател на Управителния съвет на Сдружение „Ай Си Еф България“, българското представителство на Международната коучинг федерация, акредитиран коуч, сертифициран експерт по емоционална интелигентност, но и човек с дългогодишен опит в сферата на управлението на човешките ресурси. Работили сте в банковата сфера, така казано, били сте „в дълбокото“. Как се разви управлението на хора в годините и как се промени възприятието на бизнеса към тази сфера, вкл. от гл. точка на коуч?
Въпросът ви е многопластов. Според мен в последните две десетилетия има развитие както в разбирането за ролята на функцията по управление на персонала на една организация – за нейното място, задачи и участие в стратегическото управление на компанията, така и в разбирането за „управлението на хора“. Лично аз, като човек, HR професионалист и коуч, приветствам промяната от последните години в начина на мислене и отношение към функцията по „управление на хора“, във фокуса на която все по-ярко и значимо навлизат темите за човешките взаимоотношения, ценности и потребности. В този смисъл нашата функция може успешно вече да се нарече „Работа с хора“, вместо „Управление на хора“. Самото наименование говори за еволюцията, която функцията по управление на персонала претърпя в последните години: от „ТРЗ “, „Управление на персонала“, „Управление на човешките ресурси“, „Управление на хора“ до „Работа с хора“ и „Човешки взаимоотношения“.

От друга страна, бизнесът все повече търси стратегическия HR партньор – този експерт, който ще успее да превърне „ресурса“ в „актив“, ще успее да ангажира енергията на човешката мотивация, емоция, взаимоотношения, за реализацията на бизнес стратегията и изпълнението на оперативните задачи.

С какво Българска асоциация за управление на хора допринесе за тази промяна, с какво е ценна за бизнеса и обществото?

Ценността на БАУХ като професионална организация е в това, че създава и утвърждава стандартите на HR професията. Това допринася за ясната идентичност на HR професионалиста – чрез конкретното и ясно дефиниране на професионалните компетенции, умения , качества. При подкрепата на една силна професионална организация хората, работещи тази професия и тези, които искат да се насочат към нея, намират общност за учене, развитие, споделяне на опит. Традиционното присъствие на БАУХ в календара на важните за страната бизнес събития, с участието на водещи световни учени и лидери, промотирането на знания и практики, които са на „гребена“ на световната наука и опит, е ценен актив не само за HR професионалистите, но и за бизнес лидерите. По този начин членството в БАУХ и HR сертификатът са удостоверение за качество, експертиза и постоянна актуализация на професионалните знания.

Какво е бъдещето на HR функцията според Вас?
Както вече споделих, за мен HR професионалистът е един многопрофилен специалист. Нужно е да има знания и умения в много различни научни и практически направления като организация и управление на бизнеса, финанси, статистика, психология, човешки взаимоотношения, да не забравяме – трудово законодателство и отлични компютърни умения. Като личностни качества бих посочила – емоционална интелигентност, системно и стратегическо мислене, гъвкавост, находчивост, комбинативност, толерантност. Така, „HR“-ът ще бъде наистина и оперативен, и стратегически партньор на бизнеса – като умело и гъвкаво интегрира както административно – оперативните функции на „Управление на ресурси (персонал)“, така и стратегическите функции по „Работа с хора и управление на взаимоотношенията“ – мотивирането, възнаграждаването и развитието на хората в компанията.

Сдружение „Ай Си Еф България“ и Българска асоциация за управление на хора си партнират в различни инициативи. Какви са тенденциите в тази посока?
Като председател на „Ай Си Еф България“ ви благодаря за нашето дългогодишно и ползотворно партньорство. Да, темите и инициативите са различни и се променят в зависимост от потребностите на хората, които ни следват. Международната коучинг федерация, на която сме представители в България, разполага с огромен организационен и научен ресурс, за да подпомага както постоянното професионално развитие на своите членове, така и развитието на професионалния коучинг, включително на коучинг културата в организациите – изграждане и развитие на коучинг умения, достъп до квалифицирани коучинг професионалисти, възможност за осигуряване на коучинг подкрепа за хората в организацията. Така нашето партньорство с БАУХ ще се развива в няколко посоки – повишаване на знанието за ползите от работата с професионален коуч; развиване на коучинг умения и въвеждане на коучинг култура; осигуряване на акредитирани коучове за работа в организациите, с лидерите, HR специалистите, или като част от програмата на компанията за грижа за здравето и благополучието на хората.

Българска асоциация за управление на хора тази година празнува своята 20-та годишнина, какво е Вашето пожелание към колегите Ви?
От сърце и с усмивка желая на всички най-вече здраве, удовлетворение от постигнатото до тук и вдъхновение за нови хоризонти!