„Членството в Ай Си Еф е заявка за професионализъм“

Интервю с Мария Стайкова, Председател на Борда на Ай Си Еф България

Мария, как се промени Ай Си Еф България в последните години, от Вашето председателство на Борда на директорите на организацията?
Ай Си Еф България следва есетествения си път на развитие. Ние вече сме в 12-тата година от съществуването на сдружението и имаме комфорта да работим за една стабилна, все по-разпознаваема и динамична организация. През последните години успяхме да изградим много ползотворни партньорства с различни организации със сходни цели и да се подкрепяме в разнообразни проекти. Отворени сме за инициативи на нашите членове, като ги подкрепяме, както и се радваме на приноса на членовете към дейността на Ай Си Еф България.
Особено сме горди с проекта “Игнайт”, който е част от глобална инциатива на Фондацията на Ай Си Еф и ООН, по четвъртата стратегическа цел за развитие на ООН – качествено образование. Благодарение на доброволния труд на наши членове, 12 лидери на образователни институции – училища, университети, читалища, и др., работеха с професионален коуч в течение на 6 месеца. В момента очакваме обработката на данните от подобни проекти в цял свят, като се измерва ефекта върху самите лидери, върху организациите, които управляват и върху тяхните общности.

Какви нововъведения има и какви са тенденциите в развитието на общността?
Ние сме част от една глобална общност на почти 35 000 професионалисти в 140 страни. От създаването си през 1995 година, ICF винаги е задавала златния стандарт на професионализъм и етика в коучинга. От тази година, както на всеки 5 години, влиза в сила обновен етичен кодекс, а в края на миналата година започна процес по осъвременяване на ключовите коучинг компетенции. След двугодишен труд на почти 2000 професионалисти от цял свят 11-те ключови компетенции на Ай Си Еф се трансформират в 8 компетенции, които отразяват по-точно реалната практика на коучинга в света.
Също така, обхвата на Ай Си Еф се разширява, като насочва фокусирано дейността си в 6 ясни направления – професионални коучове; коучинг в организациите; акредитация на коучове; акредитация на обучителни програми; развитие на професията, така нареченото Thought Leadership и проектите на фондацията на Ай Си Еф;

През октомври 2019 г. Вие присъствахте на световния форум на ICF Глобъл, на който бяха обсъдени и новите възможности за развитие на коучинга в световен план – споделете с нас, какво се случи там, кои са новите неща в областта?
На глобалната конференция на Ай Си Еф Converge 2019 в Прага, Чехия, заедно с почти 1000 колеги от цял свят имахме възможност да се запознаем с най-интересното и иновативно в нашата професия в 4 посоки – практиката, науката, изграждането на бизнес и новостите в коучинга. Темите бяха много, разнообразни, а някои и провокиращи.
Именно там бяха представени за първи път и новостите в нашата оргнизация – като новият компетентностен модел, обновения етичен код, новите направления на работа на Ай Си Еф.

В момента тече кампания за нови членове на общността в България – споделете, какви са ползите от подобна стъпка?
Ще споделя личните си топ 3, като член на Ай Си Еф от 7 години.
1. В нерегулирана професия като нашата, членството в Ай Си Еф е ясна заявка за професионализъм – всеки член се ангажира с етичен кодекс, и професионални компетенции, които да спазва и прилага. Това е и гаранция за клиентите, че наистина работят с коуч, а не с някой, който просто е решил, че коучингът е модерен и трябва да почне да го предлага, без да е вложил необходимото време и усилия за овладяване на професията.
2. Принадлежност към професионална общност, която дава възможност да учим един от друг и да се подкрепяме в развитието си. Моето наблюдение е, че повечето колеги влагат много страст в коучинга, а да си кажем честно – у дома на никой не му е толкова интересно. Така че – общността от съмишленици в Ай Си Еф ми е много важна.
3. Взаимната подкрепа – когато работим по големи проекти, включващи коучинг на много хора, се обръщаме към колегите си в Ай Си Еф, за да можем да предложим на клиентите си богат избор от професионалисти.

Как бихте се обърнали към хората, които имат интерес към коучинга, но не знаят какви стъпки да предприемат, за да се развият в тази област?
Бих ги поканила да се свържат с нас, за да им помогнем да се ориентират в огромното море от информация.
Ай Си Еф не обучава, а задава стандартите в професията и в обучението на коучове чрез три степенна акредитация на обучителни програми и професионалисти. Затова препоръчвам да се спрат на акредитирана от международна организация обучителна програма – което е гаранция, че ще получат качествено обучение спрямо световно признатите стандарти.
Важно е също да си отговорят на някои въпроси – Какво искам да постигна в коучинга? – Да използвам подхода в настоящата си работа или да стана професионален коуч? От отговора на този въпрос зависи продължителността на обучението, което да изберат.
Също, колко време, усилия и средства са готови да отделят? Дали искат да учат присъствено в зала или онлайн, на български език или на друг език, на който ще работят. Възможностите са безкрайни – затова, още веднъж – екипът на Ай Си Еф България е тук, за да помогне.

Какво предстои за Ай Си Еф България?
В момента тече подготовката за международната седмица на коучинга, която тази година ще се проведе от 4 до 10 май 2020 г.. Това е глобална инициатива, която стартира от 1999 г. и в една наситена на събития седмица, коучове от цял свят дават възможност на всеки, който желае, да опита коучинг. Ай Си ЕФ България ще се включи за седми път в тази инициатива, благодарение на ентусиазма на нашите членове.
Стартирали сме и няколко инициативи, с които да дадем възможност на българските коучове да се учат от най-добрите в света. Например, с наше съдействие през юни месец Дейвид Клътърбек, ще проведе обучение по екипен коучинг, който става все по-търсен от бизнеса.
Съвсем скоро предстои избор на нов лидерски екип, който ще открие следващата глава за Ай Си Еф България. Вярвам, че в точния момент точните хора, ще поемат отговорността за развитието на организацията със свежа енергия и нови идеи. Аз самата съм любопитна да проследя как ще се развие организацията в следващите години.

Пожелайте нещо на членовете и приятелите на общността.
На всеки един пожелавам непоклатимо здраве, лично удовлетворение от работата и нестихващо любопитство. А на общността пожелавам да става все по-голяма, като остава все така сплотена и подкрепяща!